Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 34 Geometrisch Affrijtningh Öffwer Lauckå Gårdh I Biernå Sochn och Halickå Häradh Belägen Som Kongl. Maij:t och Cronan I Nåder Tillåter Wälb: H:r Ryttmestaren Patrich Uggelwie få affstå, Emot wederlagh


Paikkakunta

Perniö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

67M 176/12

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon