Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 17 Geometrisch Affrijtningh Öfwer Kallfmws-Nääss Byy uthi Halicko Häradh och Kimitto Sochn, som Kongl. Maij:t och Cronan I Nåder Tillåter Baron och Landzhöfdingen Högwälborne H:r Lorentz Creutz få..


Paikkakunta

Kemiö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer Kallfmws-Nääss Byy uthi Halicko Häradh och Kimitto Sochn, som Kongl. Maij:t och Cronan I Nåder Tillåter Baron och Landzhöfdingen Högwälborne H:r Lorentz Creutz få Uthbyta Emot Wederlag.. [Kalmusnäs = Sarpalahti].

  • Sijoitus

    67M 176/12

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon