Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 9 Geometrisk Afmätningz Delineation Öfwer Miöösund sampt Ströma Byar I Åbo Lähn Halliko Härad och Kimmirro Sochn Belägne, som Rickz Cantzelerens Sahl: Herr Grefwe Axel Oxenstiernas H: [?] Arfwingar..


Paikkakunta

Kemiö:

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisk Afmätningz Delineation Öfwer Miöösund sampt Ströma Byar I Åbo Lähn Halliko Härad och Kimmirro Sochn Belägne, som Rickz Cantzelerens Sahl: Herr Grefwe Axel Oxenstiernas H: [?] Arfwingar, söökie emodh andre iämbngode Wederlagz Hem:n Fåå af Kongl: Maij:tt och Cronan, i Nåder sigh Tillbyta.. [Mjösund, Strömma].

  • Sijoitus

    67M 176/12

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon