Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 6 Geometrisk Afmätningz Delineation Öfwer Yttelä By I Åbo Lähn, Halliko Häradh och Sochn Belägin, Medh Dess Åckrar Jämbwäll Engiar, Täppor Sampt Hagar Till eras Qualitet et Quantitet, Och en Deel på..


Paikkakunta

Halikko:

Tekijä

Wetterwijk [Wetterwik], Johan N.

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisk Afmätningz Delineation Öfwer Yttelä By I Åbo Lähn, Halliko Häradh och Sochn Belägin, Medh Dess Åckrar Jämbwäll Engiar, Täppor Sampt Hagar Till eras Qualitet et Quantitet, Och en Deel på Ena Samfälte Sijdan Skogh och Utmarck, Jämpte Dee Tillijka Meer, der widh Observerade Anhörigheeter [Yttelä].

  • Sijoitus

    67M 176/12

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon