Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 2a Turun läänin Piikkiön ja Halikon kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 2a 1 Geometrisch Affrijtningh Öfwer Kåckila Byy Uthi Halickå Häradh Och Sochn, som Kongl. Maij:t och Cronan i Nåder tillåter Högwälborne Herre H:r Lorentz Creutz, af få afstå emot Oköpta Ränttor I..


Paikkakunta

Halikko:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer Kåckila Byy Uthi Halickå Häradh Och Sochn, som Kongl. Maij:t och Cronan i Nåder tillåter Högwälborne Herre H:r Lorentz Creutz, af få afstå emot Oköpta Ränttor I Raseborgz Lähn, I Lijka måtto Ett Hemman I Händböhle by, belägen uthi Pijckie Häradh och Sagu Sochn hwilcket Sahl Högwälborne Fru Ebba Maria Flämängz Arfwingar sökie i Underdänigheet at få afstå Emot wederlagh.. [Kokkila, Händböle].

  • Sijoitus

    67M 176/12

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon