Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 40 Geometriisch Affrijttningh Öfwer et Nyt Heman som Fordom Hafwer Warit Taffwastarnes Eremar Och nu Kallas Mustan Åijgian med Des Quantitet et Qualitet Belägit på Cronans Allmänning [Mustanoja?].


Paikkakunta

Karkku:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Sijoitus

67M 184/päällä

Säilytysyksikkö / tilaustiedot
Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon