Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 36 Geometrisch Affrijtning öfwer Kiulå Gårdh, Medh dess Underliggiande Råå och Röörs Hemman, Belägne thi Nedre Sattagunda Häradh, Eufra Sochn, och Kiulo Capellgield, Som Kong. Maij:t och Cronan I Nåder


Paikkakunta

Köyliö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtning öfwer Kiulå Gårdh, Medh dess Underliggiande Råå och Röörs Hemman, Belägne thi Nedre Sattagunda Häradh, Eufra Sochn, och Kiulo Capellgield, Som Kong. Maij:t och Cronan I Nåder tillåter Höghwälborne Fru Merta urck få uthbyta Emot wederlagh..[Köyliön kartano].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon