Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 34 Geometrisch Affrijtningh Öfwer HijrJärfwi By Belägit Uthi Nedhre Sattagunda Häradh Och I Gräntzen Emellan Cuhmo och Eufra Sochn Som Kongl: Maij:t Och Cronan I Nåder Tillåter Högwälb: Fru Märtha Kurck


Paikkakunta

Kokemäki:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer HijrJärfwi By Belägit Uthi Nedhre Sattagunda Häradh Och I Gräntzen Emellan Cuhmo och Eufra Sochn Som Kongl: Maij:t Och Cronan I Nåder Tillåter Högwälb: Fru Märtha Kurck Få uthbyta Emooth Wederlagh..[Hiirijärvi].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon