Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 31 Geometrisch Affrijtningh Öfwer Tuiskula By Beläget Uthi Nedre Sattagunda Häradh Eufra Sochn och Kiulo Cappellgiledh Som Kongl: Maij:t och Cronan I Nåder tillåter Högwälb: Fru, Fru Märtha Kurck Få..


Paikkakunta

Köyliö:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtningh Öfwer Tuiskula By Beläget Uthi Nedre Sattagunda Häradh Eufra Sochn och Kiulo Cappellgiledh Som Kongl: Maij:t och Cronan I Nåder tillåter Högwälb: Fru, Fru Märtha Kurck Få Uthbyta, Emoth Wederlagh Ett Stycke Landh Som ähr 1420 gifwit af Pållsu Boar Till Biskop Magnus på Kiulo Gårdh Emoth sin Fierding och der uppå Bem:te Biskop På Samma Landh En Torpare Planterat och sedan alt Meer och Meer ähr Wordet Tilltaget och Cultuverat af Pålssu ägor och nu Förtijden Finnes Twenne Åbor som här under Blifwer Såpecificerat så dess Åker som Enger, doch Innom Pålsu Råår som medh Lof och minne dem Effter låtes att bergia och kunna Icke alla aftagas På Chartan Emedan der Inga Råår Serdeles Finnes uthan Effter Herskaps Lof häfdas till Nödtorfft åhrligen..[Tuiskula].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon