Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 24 Geometrisch Affrijtnin Öfwer Cumo Gård som för detta hafwer warit Konungz Gård och sedermera på sijstone effter Kongl:a M:ttz Allernådigeste behagh efter låtit Hans Gref:a Excell:tz General Gouverneur


Paikkakunta

Kokemäki:

Tekijä

Mört, Oloff [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometrisch Affrijtnin Öfwer Cumo Gård som för detta hafwer warit Konungz Gård och sedermera på sijstone effter Kongl:a M:ttz Allernådigeste behagh efter låtit Hans Gref:a Excell:tz General Gouverneuren den Höghwälborne Herre H:r Axel Julius Delagardie; Attså Rusta der före..[Kokemäenkartano].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon