Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 18 Geometriisch Affrijttningh Öfwer Killingholmen som för Dhetta Hafwer Lydt Under Anola Säthegårdh i Ulfzby Sochen, Och Emedan som dher på inga, Skiähl Finnes Hurulunda eller på Hwadh Sått dhe Fordom..


Paikkakunta

Ulvila:

Tekijä

Mört, O. [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometriisch Affrijttningh Öfwer Killingholmen som för Dhetta Hafwer Lydt Under Anola Säthegårdh i Ulfzby Sochen, Och Emedan som dher på inga, Skiähl Finnes Hurulunda eller på Hwadh Sått dhe Fordom Hafwa kunnat[?] dhetta Fijskewatten Bruckat, dy effter dhet ähr Beläget på Cronones Stoora Allmenningh, Emillan Österbott Och Biörneborgz Lähn, Dy rkännes Detta Till Kongl. Maij:tt Och Cronan, Och Blifwer Dhetta Hemmanet förbättradt medh Någon Skongh som Dhett inthet Till Förnde Hadhe, af Packala Ähramarck..[Kiilholma].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon