Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 13 Geometriisch Affrijttningh Öfwer Carijerfwij Hwijda Belägit på Cronones Stoora Allmenning Emillan Österbåtten Och Öfwersattagundas Neederdeell i Biörneborgz Lähn, för een Rundh Tijdh Seedan..


Paikkakunta

Karkku:

Tekijä

Mört, O. [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometriisch Affrijttningh Öfwer Carijerfwij Hwijda Belägit på Cronones Stoora Allmenning Emillan Österbåtten Och Öfwersattagundas Neederdeell i Biörneborgz Lähn, för een Rundh Tijdh Seedan Plantherader och Skattlagder för 1 hem [?] [Haunila].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon