Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen uudistusarkisto - Sarjat
Sarja: MHA Maakirjakartat
Sarja: MHA A 1b Porin läänin Ala-Satakunnan ja Maskun kihlakuntien maakirjakartat
Arkistoyksikkö: MHA A 1b 11 Geometriisch Affrijtningh Öfwer Lassella Eller Clåsmarck By som För en Rund Tijdh Sedan ähr Uptagen på Cronans Allmänningh Och För Dhee Nyie Bostellen Skull som der in Till Gräntzar Och General Charta


Paikkakunta

Ulvila:

Tekijä

Mört, O. [Olof]

Käyttörajoitukset

Käytettävä mikrofilmiä tai digitoitua asiakirjaa

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Geometriisch Affrijtningh Öfwer Lassella Eller Clåsmarck By som För en Rund Tijdh Sedan ähr Uptagen på Cronans Allmänningh Och För Dhee Nyie Bostellen Skull som der in Till Gräntzar Och General Chartans Completerandes ähr denne By och Afftagen..[Lassila].

  • Sijoitus

    67M 184/päällä

    Säilytysyksikkö / tilaustiedot
    Aineisto on talletettu digitaaliarkistoon