Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin lääninhallitus
Arkisto: Turun ja Porin lääninhallituksen yhteisarkisto - Sarjat
Sarja: III YLEINEN OSASTO
Sarja: III E SAAPUNEET ASIAKIRJAT
Sarja: III Ei Huoltoasioita koskevat asiakirjat
Sarja: III Eib KHO:n päätösjäljennöksiä huoltoasioissa
Arkistoyksikkö: III Eib:1 KHO:n päätösjäljennöksiä huoltoasioissa


Alkuvuosi - loppuvuosi

1932 - 1954

Käyttörajoitukset

Käyttörajoitus 100 vuotta

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Sisältää julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v - JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32)

  • Villkor för användningen

    Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamsamhet. Innehåller uppgifter som enligt offentlighetslagstiftningen är sekretessbelagda för att skydda privatlivet och vars användning förutsätter användningstillstånd. (50/100 år - L 621/1999, 24 § 1 mom. punkterna 24-32)

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.