Arkistonmuodostaja: Spåre (suku)
Arkisto: Spåre-suvun arkisto - Sarjat
Sarja: AINEISTO
Arkistoyksikkö: 2 Päiväkirjamuistiinpanoja


Alkuvuosi - loppuvuosi

1673 - 1844

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Kaarlelaisupseerien Porin rykmentin everstiluutnantti Henrik Christerinpoika Spåren (l. Spåra) (1664-1747) ja kapteeni Henrik Johan Spåren (1694-1765) päiväkirjan luontoisia muistiinpanoja. Kollegiasessorin Gustaf Adolf Spåren (1816-1878) päiväkirja 1842 ja yhteenveto hävitetyistä päiväkirjoista 1831-1844.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Henrik Christerinpoika ja Henrik Johan Spåren muistiinpanot on julkaistu. Carl von Bonsdorff, Tvänne krigsmän från stora ofredens tid, Förhandlingar och uppsatser 3. Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland IX, Helsingfors 1888 sekä Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter VII, Lund 1912.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot    Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.