Arkistonmuodostaja: Sotapäiväkirjat (kokoelma)
Arkistot: Sotapäiväkirjat-kokoelma


Toiminta- tai elinvuodet

1939 - 1945

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kokoelmat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Sotapäiväkirjakokoelma koostuu talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan aikaisten eri yksiköiden ja joukko-osastojen sotapäiväkirjoista vuosilta 1939-1945. Sotapäiväkirjoihin on merkitty päivittäisiä perustietoja tietyn yksikön toiminnasta eli esimerkiksi milloin ja millä alueella yksikkö liikkui sekä mihin sotatoimiin se osallistui. Sotapäiväkirjojen ohella kokoelmassa on myös sotapäiväkirjojen liitteitä, taistelukertomuksia, toimintakertomuksia ja tiedustelupäiväkirjoja. Sotapäiväkirjoja ryhdyttiin erottelemaan omaksi kokoelmakseen jo sotien aikana tietojen haun parantamiseksi. Kokoelmassa on nykyisin noin 26 000 sotapäiväkirjaa. Kokoelma ei ole täydellinen, koska sotapäiväkirjoja on tuhoutunut sekä kadonnut sotien aikana ja osa on jäänyt luovuttamatta sotien jälkeen. Kokoelma on karttunut hieman vuosittain uusien sotapäiväkirjaluovutusten myötä.