Arkistonmuodostaja: Merenkuluntarkastaja
Arkistot: Merenkulun ylitarkastajan kartat ja piirustukset (kokoelma)
Merenkuluntarkastajan arkisto


Muut nimet

Sjöfartsinspektören (1899 - 1917)

Toiminta- tai elinvuodet

1899 - 1917

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Merenkulkuhallitus

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Merenkuluntarkastajan erityisenä velvollisuutena oli: valvoa laivojen merikuntoisuudesta, varustuksesta ja käyttämisestä annettujen säädösten noudattamista; valvoa matkustajahöyrylaivojen katsastusta ja auttaa teollisuushallitusta käsiteltäessä niitä asioita, jotka 27.3.1890 matkustajahöyrylaivoista annetun asetuksen mukaan olivat sanotun viranomaisen asiana; antaa laivanpäälliköille neuvoja laivojen yhteentörmäysten estämiseksi annettujen sääntöjen noudattamisesta; hoitaa merikoulujen tarkastusta ja huolehtia yhdenmukaisen opetuksen aikaansaamisesta alan oppilaitoksissa; laatia Suomen alusten laivakalenteri; seurata merenkulkuasioita omassa maassa ja muissa maissa ja ehdottaa toimenpiteitä, jotka olivat omiaan edistämään maan merenkulkua. Merivahingonkatsastusmiehet velvoitettiin 1.2.1904 annetulla senaatin päätöksellä lähettämään merenkuluntarkastajalle jäljennös merivahinkopöytäkirjasta siinä tapauksessa, että laiva oli julistettu merenkulkuun kelpaamattomaksi, tai kelvolliseksi vasta korjauksen jälkeen.

  • Historia tai elämäkerta

    Merenkulkualan johtavaksi viranomaiseksi asetettiin keisarillisella julistuksella 27.4.1899 merenkuluntarkastaja, joka oli kauppa- ja teollisuustoimituskunnan alainen. Kun merenkulkuhallitus perustettiin 15.12.1917, kumottiin samalla merenkuluntarkastajan viroista aikaisemmin annetut asetukset. Maa jaettiin merenkulkupiireihin, joiden ylimpinä virkamiehinä olivat merenkuluntarkastajat.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.