Arkistonmuodostaja: Asutushallitus
Arkistot: Asutushallituksen arkisto
Asutushallituksen asutusasiainosaston pakkohuutokauppa-, erikoisasutus- ja työasiakirjojen arkisto
Asutushallituksen II arkisto
Asutushallituksen kartat (kokoelma)
Asutushallituksen sotilasvirkatalokartat (kokoelma)
Asutushallituksen virkatalo-osaston arkisto


Muut nimet

Kolonisationsstyrelsen

Toiminta- tai elinvuodet

1917 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Asutushallitus

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Asutushallituksen tausta liittyy tilattoman väestön aseman parantamiseen. Vuonna 1898 perustettiin erityinen Tilattoman väestön lainarahasto, 1906 tarkastajan virka (v:sta 1915 asutustarkastaja) ja 1917 asutushallitus. Vuonna 1919 sille siirrettiin aiemmin maaherroille kuuluneet tehtävät valtion virkatalojen ja niistä muodostettujen pää- ja kantatilojen asuttamisessa ja viljelyksessä. Laki puutavarayhtiöiden lainvastaisesti hankkimista tiloista (ns. palautuslaki) velvoitti puutavarayhtiöt luovuttamaan sellaiset tilat, joiden hankimiseen niillä ei ollut 1915 annetun lain mukaista lupaa, asutustarkoituksiin joko kokonaan tai osittain. Lailla pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle (v:ilta 1932 ja 1936) sai asutushallitus oikeuden hankkia maalaiskunnissa ulosottotoimin myytäviä kiinteistöjä käytettäväksi ensisijaisesti asutustarkoituksiin (ks. 282:04 Maatilahallituksen kartat). Asutushallitus lakkautettiin 1938 ja sen tehtävät siirrettiin pääasiassa maatalousministeriölle ja osittain metsähallitukselle. Uudelleen asutushallitus perustettiin 1958, samalla kun maatalousministeriön asutusasiainosasto lakkautettiin. Asutushallitus jatkoi vuonna 1917 lakkautetun Virkatalojen keskuskomission työtä vuoteen 1938 asti. Vuonna 1958 Asutushallitus perustettiin uudelleen. Väliaikana samoja tehtäviä hoitivat Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsähallitus. Asutushallituksen toimiessa sille kuuluivat sotilasvirkatalojen alueilla erityisesti maanviljelyyn ja asuttamiseen liittyvät tehtävät. Metsänhoito näillä alueilla kuului sen sijaan Metsähallitukselle.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.