Arkistonmuodostaja: Valtion näyttelykomitea-Pariisin maailmannäyttely
Arkistot: Valtion näyttelykomitea-Pariisin maailmannäyttelyn arkisto
Valtion näyttelykomitean asettamien lautakuntien ja jaostojen arkisto


Toiminta- tai elinvuodet

1936 - 1937

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Komiteat ja toimikunnat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Komitean tehtävänä oli seurata näyttelytoimintaa ulkomailla, toimia hallituksen, Suomen talouselämän ja taidepiirien neuvonantajana ulkomaisia näyttelyitä koskevissa asioissa, tehdä alotteita ja ryhtyä toimenpiteisiin Suomen osallistumiseksi tällaisiin näyttelyihin sekä järjestää osanotto niihin. Valtion näyttelykomitean ensimmäiseksi tehtäväksi tuli suunnitella Suomen osanottoa Pariisin maailmannäyttelyyn.

  • Historia tai elämäkerta

    Ranskan hallitus kutsui tammikuussa 1935 Suomen osallistumaan vuonna 1937 pidettävään Pariisin maailmannäyttelyyn. Valtioneuvosto päätti 23.1.1936 asettaa vuosiksi 1936-1937 näyttelykomitean, jonka nimeksi tuli valtion näyttelykomitea. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin vuorineuvos Yrjö Pulkkinen. Maailmannäyttelyn tunnuslauseena oli "taide ja tekniikka nykyajan elämässä". Näyttelyn ohjelmassa kiinnitettiin erikoista huomiota henkiseen työhön, taiteellisiin saavutuksiin sekä yhteiskunnallisten kysymysten valaisemiseen. Teknistä suunnittelua varten komitea asetti seuraavat jaostot: taideteollisuus-, teollisuus-, metsätalous-, maatalous-, matkailu-, yleinen mainos- sekä kulttuuri- ja sosiaalijaosto. Näyttelyn suunnittelun, toteutuksen valvonnan sekä teknisen organisaation suoritti arkkitehti Alvar Aalto.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.