Arkistonmuodostaja: Suomalainen väliaikainen taloudellinen komitea
Arkistot: Suomalaisen väliaikaisen taloudellisen komitean arkisto


Muut nimet

SVTK

Viittaukset

katso myös: Valtion pakolaisavustuskeskus. Aunuksen pakolaisten avustuskomitea sekä Sortavalan ja Salmin asioimistot

Toiminta- tai elinvuodet

1918 - 1923

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Komiteat ja toimikunnat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Suomalaisen väliaikaisen taloudellisen komitean (SVTK) tehtävänä oli suomalaisten toiminimien ja yksityisten henkilöiden Venäjällä olevan omaisuuden valvonta ja mahdollisen kotimaahan tuonnin järjestäminen. Tarkoituksena oli toimia siksi, kunnes virallinen edustus saataisiin aikaan. Aluksi komitea toimi suomalaisten ja venäläisten välisen tavaravaihdon aikaansaamiseksi. Samalla komitea kokosi tietoja Venäjällä olevista suomalaisista tavaravarastoista ja yksityisomaisuudesta ja jätti ne 6.3.1920 suomalais-venäläiselle selvityskomissionille. Ulkoasiainministeriö valtuutti komitean avustamaan Venäjällä vaikeuksiin joutuneita Suomen kansalaisia. Komitean oli toimittava siten, että nämä pääsisivät palamaan kotimaahan, 1919-1922 myönsi valtioneuvosto useaan otteeseen määrärahan suomalaisten avustamiseksi. Ulkoasainministeriö valtuutti komitean yhdessä Tanskan Punaisen Ristin kanssa valvomaan suomalaisten etuja ja evakuoimista rajan yli. Moskovan lähetystön Pietarin osasto toimi evakuoimiskomiteana, puheenjohtajana oli Albert Enckell. Evakuoimiskomitea oli pakotettu poistumaan Pietarista 5.1.1922. Pietarin avustuskomitea -nimisenä se alkoi toimia uudelleen 19.3.1922, jakoi mm. raha-apua, ruokaa sekä auttoi virkatodistusten hankkimisessa. SVTK jatkoi vielä evakuoitujen suomalaisten avustamista Suomessa.

  • Historia tai elämäkerta

    Valtiosihteerinviraston ja Suomen passiviraston lopetettua toimintansa 28.6.1918 jäivät Pietarissa olevat suomalaiset ilman virallista suojelua ja heidän omaisuutensa joutui kansallistamisen uhan alaiseksi. Tällöin muodostivat suomalaiset liikemiehet komitean rekisteröimään suomalaisten tavaravarastot ja neuvottelemaan vallanpitäjien kanssa. Komitea määrättiin 17.10.1918 annetulla valtakirjalla toimimaan kauppa- ja teollisuuskomissionin alaisena nimellä Suomalainen väliaikainen taloudellinen (ekonominen) komitea Pietarissa (SVTK). Jäseninä olivat mm. insinöörit Albert Enckell ja Georg Ignatius, arkkitehti Oiva Viljanen sekä vuodesta 1920 sotarovasti Artur Malin. Alustava sopimus tehtiin 12.1.1919, mutta poliittisen tilanteen johdosta Suomen hallitus ei ratifioinut sitä. Komitea asetti ulkoasiainministeriön määräyksestä Venäjän ja Suomen tavaranvaihdon ehdoksi, että Venäjällä poliittisista syistä vangitut oli vapautettava ja Suomen kansalaisille oli annettava mahdollisuus päästä rajan yli. Komitea edusti Suomen hallitusta myös vaihdettaessa Venäjällä pidätettyjä suomalaisia Suomessa pidätettyihin venäläisiin. Kaikkien suomalaisten palaamisesta kotimaahan tehtiin sopimus 14.3.1919 Tanskan Punaisen Ristin välityksellä. Toiminta jatkui 2.6.1919 asti, jolloin Tanskan Punaisen Ristin edustaja ja mm. SVTK:n Iivari Sopanen vangittiin ja kuljetettiin Moskovaan. Evakuoimisen ohella jatkoi SVTK avustusten jakoa, komitealla oli avustustoimistot Pietarissa, Helsingissä, Kellomäellä ja asiamies Viipurissa. Valtioneuvosto perusti 26.9.1922 Pietarin pääkonsuliviraston, jolle avustuskomitean tehtävät siirrettiin. Viipurin asiamiehen tehtävät siirtyivät Valtion pakolaisavustuskeskukselle 1.4.1923, samoin komitean muu toiminta 1.6.1923 alkaen. SVTK:n jäseniä käytettiin myös asiaintuntijoina Venäjän-kysymyksessä. Taloudellinen komitea huolehti kahden Suomen valtion omistaman talon kunnossapidosta ja hoidosta Pietarissa.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.