Arkistonmuodostaja: Kristiinan yhteislyseo
Arkistot: Kristiinan yhteislyseon arkisto


Muut nimet

Kristiinan suomalainen yhteiskoulu (1906 - 1929)
Kristiinan suomalainen keskikoulu (1924 - 1929)
Kristiinan suomalaisen keskikoulun jatkoluokat (1929 - 1934)
Kristiinankaupungin lukio (1973 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1906 - 1973

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Oppikoulut

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Koulun alkuvaiheissa oppilaita tuli seuraavista kunnista: Isojoki, Jurva, Karijoki, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Lapväärti, Närpiö, Teuva, Ylistaro

  • Historia tai elämäkerta

    Vuonna 1904 ryhdyttiin toimiin, jotka johtivat koulun perustamiseen. Kristiinan kansallisseura järjesti laulujuhlan, josta sekä arpajaisista saadut tulot käytettiin suomalaiseen yhteiskoulun perustamiseen. Juhannuksena 1906 Suupohjan laulujuhlan yhteydessä Karijoella pidettiin koulukokous ja koulun johtokuntaan valittiin mm. opettaja Ida Englund, maisteri U. Järnefelt ja toimittaja J. Partanen. Koulu aloitti toimintansa yksiluokkaisena 1.9.1906 22 oppilaalla. Vuodesta 1908 alkaen koulu sai valtionapua. Koulu toimi nimellä Kristiinan suomalainen yhteiskoulu vuoteen 1934. Vuodesta 1918 alkaen laajennettiin asteittain koulua 8-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi kouluksi. Valtio otti otti haltuunsa koulun viisi alinta luokkaa 1.9.1924 alkaen. Ne toimivat nimella Kristiinan suomalainen yhteiskoulu vuoteen 1929 saakka, jolloin keskikoulu muuttui 6-luokkaiseksi yhteislyseoksi. Yksityiset jatkoluokat toimivat nimellä Kristiinan suomalaisen keskikoulun jatkoluokat vuoteen 1934. Tästä alkaen on käytetty nimeä Kristiinan yhteislyseo. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen vuoksi koulun toiminta lakkautettiin 31.7.1973, ja koulu siirtyi kunnan omistukseen 1.8.1973. Rehtoreina ovat toiminneet: Aino Harmaja (1906-1908), Albert Hesekiel Sivén (1908), Väinö Perttola (1909), Otto Leo Laine (1909-1910), Uuno Uljas Seppä (1910-1925), Juho Heikki Teirilä (1925-1954), Iivari Rantala (1954-1960) Erkki Ensio Kari (1960-1973).  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.