Arkistonmuodostaja: Vaasan käytännöllinen naisopisto
Arkistot: Vaasan käytännöllisen naisopiston arkisto


Muut nimet

Vasa praktiska flickinstitut (1916 - 1948)
Vasa praktiska skola för unga kvinnor (1916 - 1948)

Toiminta- tai elinvuodet

1916 - 1948

Paikkakunta

Vaasa

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kotitalous- sekä hotelli- ja ravintola-alan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

 • Maantieteellinen toiminta-alue

  Oppilaat tulivat koko maasta.

 • Geografiskt verksamhetsområde

  Elever kom från hela landet.

 • Historia tai elämäkerta

  Vaasan käytännöllinen naisopisto aloitti toimintansa syksyllä 1916. Perustaja ja opiston koko toiminnan ajan johtajattarena oli Elli Ansas. Toiminta aloitettiin lastenhoitokursseilla, joiden harjoittelupaikkana oli Elli Ansaan vuotta aikaisemmin järjestämä lastentarha. Seuraavana vuonna opisto otti ohjelmaansa puku- ja liinavaateompelun sekä ruoanlaiton ja kotitalouden opettamisen. Opetusta annettiin myös yleissivistävissä aineissa kuten siveys-, kasvatus- ja kansantalousopissa sekä taide- ja kirjallisuuden historiassa. Myös voimistelu, piirustus ja laulu kuuluivat ohjelmaan. Opisto oli yksityiskoulu, joka sijaitsi Ansaan omistamassa talossa Kauppapuistikko 28:ssa. Oppilaiksi otetiin vähintään kansakoulun käyneitä naisia koko maasta ja sekä opisto että lastentarha olivat kaksikielisiä. Opiston toiminta rahoitettiin ensin oppilasmaksuilla ja vuodelta 1918 lähtien myös valtionavustuksella. Osalle oppilaista oli järjestetty majoitus ja ruokailu samassa rakennuksessa olevaan oppilaskotiin. Opiston kurssit olivat 3,5 kuukauden- yhden vuoden pituisia. Opistossa opiskeli vuosien mittaan 2680 oppilasta ja lastentarhassa oli hoidossa 1921 lasta. Opisto ja lastentarha lopetti toimintansa 28.5.1948.

 • Historia eller biografi

  Vasa praktiska flickinstitut inledde sin verksamhet hösten 1916. Skolan grundades av Elli Ansas som också fungerade som rektor under hela verksamhetstiden. Man inledde med kurser i barnvård och praktiken skedde i den barnträdgård som Elli Ansas hade grundat ett år tidigare. Följande år utvidgade man med kurser i kläd- och linnesömnad samt matlagning och huslig ekonomi. Man undervisade även i allmänbildande ämnen såsom sedelära, pedagogik, nationalekonomi samt konst- och litteraturhistoria. Även gymnastik, teckning och sång fanns på schemat. Institutet var en privatskola och den var placerad i Elli Ansas' hus på Handelsesplanaden 28. Flickorna hade åtminstone folkskola bakom sig och kom från hela landet. Både institutet och barnträdgården var tvåspråkiga. Institutets verksamhet finansierades först endast med elevavgifter men fr.o.m. år 1918 beviljades skolan även statligt stöd. Största delen av eleverna bodde och åt i skolans elevhem som fanns i samma byggnad. Institutets kurser var allt från 3,5 månader till 1 år långa. Under årens lopp studerade 2680 elever i skolan och 1921 barn sköttes i barnträdgården. Både institutet och barnträdgården upphörde med verksamheten 28.5.1948. • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.