Arkistonmuodostaja: Metsähallitus. Tuomarniemen metsäopisto ja hoitoalue (Ähtäri)
Arkistot: Metsähallituksen Tuomarniemen metsäopiston ja hoitoalueen (Ähtäri) arkisto
Tuomarniemen II arkisto


Muut nimet

Tuomarniemen metsänvartijakoulu (1903 - 1922)
Tuomarniemen metsäkoulu (1922 - 1964)
Tuomarniemen metsäopisto (1965 - 1987)
Tuomarniemen metsäoppilaitos (1988 - 2004)
Seinäjoen koulutuskeskus, maatalous- ja metsäoppilaitos (2005 - 2007)
Koulutuskeskus Sedu, Ähtäri, Tuomarniementie (2008 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1903 - 1996

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Metsänhoitoalueet ja muu metsähallinnon paikallishallinto


Yleiskuvailutiedot

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    1890-luvun alussa Suomessa ryhdyttiin puuhaamaan v. 1862 toimintansa aloittaneen Evon metsäopiston rinnalle uusia metsäalan oppilaitoksia. Oli ilmennyt selvää puutetta yksityismetsän "vartijoista", ja näin ollen maanviljelyshallitus ehdotti v. 1896, että maahan perustettaisiin kaksi uutta metsäkoulua. Uuden koulun sijoituspaikaksi valittiin Ähtärin Tuomarniemen virkatalo. Senaatti myönsi 26.8.1903 tarpeelliset varat metsänvartijakoulun perustamiseksi. Virkatalo saatiin valtion käyttöön jo 1.10.1903 ja jo saman kuukauden 9 päivänä saapuivat koululle sen ensimmäiset 15 oppilasta, jotka oli valittu 147:stä hakijasta. Tuomarniemi kulki perustamisestaan aina vuoteen 1922 metsänvartijakoulun nimellä, sen jälkeen metsäkouluna vuoteen 1964, ja vuoden 1965 alusta se on kantanut metsäopiston nimeä. Vuosina 1931-1939 Tuomarniemi oli lisäksi normaalimetsäkouluna vastaten metsänhoitajien valmistamisesta koulutustehtäviin. Koulusta on valmistunut metsänvartijoita, metsätyönjohtajia vuodesta 1922 lähtien ja metsäteknikoita vuodesta 1946 lähtien. Muutos metsäopistoksi v. 1965 toi mukanaan uuden hallintoelimen, johtokunnan. Ratkaiseva muutos tapahtui 1971: koulupohjaksi tuli keskikoulu, siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon ja samalla koulutusaika piteni 32 kuukauteen. 1975 muutettiin myös opistojen oppijärjestelmiä. Viime sotien jälkeen Tuomarniemen virkatalo maat kasvoivat n. 2500 ha:sta lähes 14000 ha:n hoitoalueeksi, josta merkittävä osa oli opetuksen kannalta vähäarvoista joutomaata, samoin oli melkoisia aloja varattu metsätalouden ulkopuoliseen käyttöön. Vuosina 1952-1964 pinta-ala vaihteli eri syistä 13500-15000 hehtaarin välillä, kunnes vuoden 1965 alussa Tuomarniemeen liitetty osa lakkautettua Keuruun hoitoaluetta nosti kokonaispinta-alan aina 20700 hehtaariin. Tällaisena hoitoalue sitten pienin muutoksin säilyikin aina 1.9.1973 saakka, jolloin kaikki valtion metsäoppilaitokset hallinnollisessa uudistuksessa siirrettiin metsähallituksen alaisuudesta ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. Toimenpide jätti Tuomarniemen välittömän käyttöön vain 980 ha:n havaintometsän, josta suurin osa oli vanhan tuomarien virkatalon maita.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.