Arkistonmuodostaja: Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu
Arkistot: Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulun arkisto


Muut nimet

Karjakkokoulu (1875 - 1876)
Käytännöllistietopuolinen koulu (1904 - 1911)
Ilmajoen tietopuolinen karjanhoitokoulu (1912 - 1924)
Etelä-Pohjanmaan tietopuolinen karjanhoitokoulu (1925 - 1956)
Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu (1956 - 1980)

Viittaukset

seuraaja: Ilmajoen maatalousoppilaitos

Toiminta- tai elinvuodet

1912 - 1980

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Karjanhoidon opetus alkoi Ilmajoella 1.11.1875, kun Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen karjakkokoulu aloitti toimintansa. Jo vuonna 1876 oppilaitos joutui kuitenkin siirtymään pois Ilmajoelta ja 1800-luvun lopulla paikkakunnalla ei ollut karjanhoidon opetusta lukuunottamatta muutamia kursseja. 1904 aloitti Peuralassa käytännöllistietopuolinen koulu, joka siirtyi vuonna 1907 Korpeen. Siitä lähtien maatalouskoulutus on jatkunut Ilmajoella keskeytyksettä. 1912 samassa paikassa aloitti Ilmajoen tietopuolinen karjanhoitokoulu, joka oli muodollisesti Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulun alku. Koulun nimi vaihdettiin 1925 Etelä-Pohjanmaan tietopuoliseksi karjanhoitokouluksi. Normaalin koulutyön ohessa tietopuolisessa karjanhoitokoulussa järjestettiin karjakko-, tarkastuskarjakko- ja karjatalouskursseja ja kursseja uusille harjoittelijoille. Karjakkokurssille pääseminen edellytti vuoden kestävää harjoittelua maanviljelyshallituksen hyväksymällä harjoittelutilalla. Harjoitteluvuosi alkoi marraskuussa. Syksyllä 1956 nimi Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulu otettiin käyttöön. Nimenmuutos korosti laajentunutta opetusohjelmaa. Koulu siirtyi valtiolle 1959 ja se oli vuokralaisena Korven koulutilalla 1961 asti, jolloin valtio osti tilan koulutilaksi. Tämä muutos merkitsi opetuksen sisällön uudistumista pienin askelin vastaamaan koneellistuvan maatalouden haasteisiin. Uusina ammatteina olivat myös tulleet 1970-luvun alkupuolella seminologit ja lomittajat. 1976 valtioneuvosto teki päätöksen Etelä-Pohjanmaan karjatalouskoulun muuttamisesta opistotasoiseksi maatalousoppilaitokseksi ja samalla Paimiossa toiminut maatalouskerho-opisto päätettiin lakkauttaa. Ilmajoen maatalousoppilaitoksen opetus alkoi 1980 ja karjatalouskoulun viimeiset 17 oppilasta valmistuivat keväällä 1981.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.