Arkistonmuodostaja: Porin lyseo
Arkistot: Porin lyseon arkisto


Muut nimet

Porin triviaalikoulu (1640 - 1842)
Porin ala-alkeiskoulu (1842 - 1874)
Porin ylä-alkeiskoulu (1842 - 1874)
Porin reaalikoulu (1874 - 1882)
Porin suomenkielinen yksityislyseo (1879 - 1890)
Porin klassillinen lyseo (1890 - 1914)
Porin lyseon lukio
Teljän yläaste ja lukio

Toiminta- tai elinvuodet

1640 - 1975

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Oppikoulut


Yleiskuvailutiedot

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Porissa aloitti toimintansa 4-luokkainen triviaalikoulu vuonna 1640. Ylimmän eli rehtorinluokan käyneillä oli mahdollisuus jatkaa opintoja yliopistossa. Senaatin määräyksestä v. 1830 vain Turun lukion (kymnaasi) käyneet pääsivät yliopistoon. Samalla myös triviaalikoulun suosio alkoi vähetä. V. 1841 asetus määräsi triviaalikoulut lakkautettaviksi ja tilalle perustettaviksi 4-luokkaisia ylä- ja 2-luokkaisia ala-alkeiskouluja. Triviaalikoulu lakkautettiin Porissa 1842. Vuoden 1869 kirkkolaissa opetustoimi siirtyi kirkolta valtiolle ja sen johtoon tuli kouluhallitus. Uuden koulujärjestyksen mukaan (1872) ylä- ja ala-alkeiskoulujen tilalle tuli perustaa 2- tai 4-luokkaisia käytännön aloille valmistavia reaalikouluja. Porissa ala-alkeiskoulun tilalle tuli 2-vuotinen suomenkielinen reaalikoulu v. 1874. Koulumuoto ei saavuttanut Porissa suosiota, koska se ei tarjonnut väylää ylempään opetukseen. Reaalikoulu lakkautettiin v. 1882. V. 1874 yläalkeiskoulu muutettiin Porissa 4-luokkaiseksi lyseoksi, joka oli toiminnassa vuoteen 1895. Ruotsinkielinen lyseo ei kyennyt kilpailemaan oppilaista yliopistoon johtavan suomenkielisen lyseon kanssa. 1860-luvulta saakka porilaiset olivat pyrkineet kohentamaan kaupungin kouluoloja, puuttuihan Porista kokonaan yliopistoon johtava koulu. Kouluhanketta ei vielä tuolloin kytketty kielikysymykseen. Vuosien 1877 - 1878 valtiopäivillä Satakunnan valtiopäivämiehet toimivat aktiivisesti Porin kouluolojen kohentamiseksi. Suomenkielinen yksityislyseo aloitti v. 1879. Koulu siirtyi valtiolle ja v. 1890 aloitti Porin klassillisena lyseona. Vuoden 1914 asetuksella koulu muutettiin Porin lyseoksi, jossa oli linjajako. V. 1961 koulusta tuli kaksoislyseo. Peruskouluna koulu toimi aluksi Teljän yläaste ja lukio nimisenä, myöhemmin taas Porin lyseon lukiona. Ks. myös manuaaliarkistoluettelon johdanto.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Heikki Impiwaara, Porin lyseo 1879-1954. (1954), Juhani Saarinen, Porin historia III 1809-1939. (1972), L.H. Sandelin, Porin lyseo 1879-1904. (1904), Porin lyseon vuosikertomukset 1957-1958, 1961-1962, 1969-1970, 1971-1972. Kaarlo Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1722-1842. Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja II.