Arkistonmuodostaja: Palkkauskomitea-Valtion palkkauslautakunta
Arkistot: Palkkauskomitea-Valtion palkkauslautakunnan arkisto


Muut nimet

Palkkauskomitea (1947 - 1951)
Valtion palkkauslautakunta (1951 - 1956)

Toiminta- tai elinvuodet

1947 - 1956

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Komiteat ja toimikunnat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Vuoden 1947 alussa toteutettu virkamiespalkkaratkaisu poisti vain osan tämän alan palkkauksen epäkohdista. Näin ollen uuden palkkauskomitean asettaminen tuli heti ajankohtaiseksi. Valtioneuvosto asetti palkkauskomitean 10.4.1947. Toimittuaan 25.1.1951 asti palkkauskomitean nimellä se muutettiin valtion palkkauslautakunnaksi, tällä nimellä se toimi vuoteen 1956 asti. Komitean asema virkamiesten palkkojen järjestelykysymyksessä oli koko ajan hyvin keskeinen. Sen päätehtäväksi tuli virkamiesten palkkaluokkien sijoittelun tarkistaminen, siitä komitea antoi ehdotuksensa kolme kertaa 1947, 1952 ja 1955. Muissa palkkauskysymyksissä se antoi satoja lausuntoja ja ehdotuksia. Lisäksi komitea teetti ja teki itse lukuisia selvityksiä virkamiesten palkka- ja työolosuhteista. Yhdessä valtiovarainministeriön kanssa komitea pyrki käsittelemään virkamiesten palkkauskysymystä kokonaisvaltaisesti. Puheenjohtajina toimivat hallintoneuvos Olavi Honka 1947-1954 ja osastopäällikkö Rafael Rinne 1954-1956. Palkkauskomitea-palkkauslautakunnan toiminta päättyi lopullisesti 20.1.1956, jolloin annettiin asetus virkamiesasioiden neuvottelukunnasta, jolle kaikki palkkauslautakunnan tehtävät siirrettiin.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.