Arkistonmuodostaja: Hämeen työsuojelupiiri
Arkistot: Hämeen työsuojelupiirin arkisto
Hämeen työsuojelupiirin Lahden toimiston arkisto
Hämeen työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan arkisto


Viittaukset

edeltäjä: Lahden piirin ammattientarkastaja
edeltäjä: Tampereen piirin ammattientarkastaja

Toiminta- tai elinvuodet

1973 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Työsuojeluviranomaiset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Arkistonmuodostaja on jatkoa ammattientarkastajille. Lakisääteisen työsuojelun kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe toteutui 1.9.1972, kun laki työsuojeluhallinnosta astui voimaan. Työsuojelun keskushallintona aloitti sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Piiriviranomaisina toimivat työsuojelupiirit, jotka noudattivat rajoiltaan entisiä ammattientarkastuspiirejä. Työsuojeluhallitus perustettiin sosiaali- ja terveysministeriön alaiseksi keskusvirastoksi (Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 40/73) ja se aloitti toimintansa Tampereella 1.10.1973. Valtioneuvoston päätöksellä (Vnp 550/73) maa jaettiin tuolloin yhteentoista lääninmukaiseen työsuojelupiiriin. Hämeen työsuojelupiirin sijaintipaikka oli Tampereen kaupunki, mutta piirillä oli sivutoimisto Lahdessa. Työsuojelupiirissä toimi työsuojelulautakunta, joka hoiti piirin tasolla työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä sekä työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä. Siihen kuului poikkeuslupajaosto. Paikallisille työsuojeluviranomaisille säädetyt tehtävät siirtyivät valtiolle asianomaisten työsuojelupiirien suoritettaviksi kun kunnallinen työsuojelutarkastus yhdistettiin valtion työsuojelupiireihin 1.12.1988. Työsuojeluhallitus lakkautettiin keskusvirastona 1.3.1993 ja työsuojelupiireistä tuli itsenäisiä ministeriön alaisia virastoja. Työsuojelupiirejä yhdistettiin 1.1.2004 ja jäljelle jäi kahdeksan piiriä. Vuoden 2010 alussa tehtiin aluehallintouudistus ja työsuojelupiireistä muodostettiin viisi aluehallintoviraston työsuojelun vastuualuetta. Hämeen työsuojelupiirin tehtäviä jatkaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Hoskola, Helena, Turvallisesti työssä. Työsuojelun valvonta Hämeessä 110 vuotta 1998-1999. Turenki 1999.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.