Arkistonmuodostaja: Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto RGASPI, Fondi 495
Arkistot: RGASPI Fondi 495


Muut nimet

Архив Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии: (Архив Истпарта ЦК ВКП(б)) (1920 - 1928)
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР (1921 - 1931)
Институт В.И. Ленина при ЦК ВКП(б) (1923 - 1931)
Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина /Институт марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) – КПСС (ЦПА ИМЛ) (1931 - 1954)
Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина при ЦК КПСС (ЦПА ИМЭЛС) (1954 - 1956)
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС) (1956 - 1991)
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) (1991 - 1999)
Центральный партийный архив Института теории и истории социализма ЦК КПСС (ЦПА ИТИС) (1991 - )
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) (1999 - )
Российский государственный архив социально-политической истории РГАСПИ, Фонд 495

Toiminta- tai elinvuodet

1920 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Venäläiset kopiokokoelmat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Käyttöluvan ehto

    Kansallisarkiston ja Venäjän eri arkistojen kanssa tehtyjen sopimusten ehtojen perusteella Suomeen kopioitua arkistoaineistoa ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Kansallisarkisto tarjoaa venäläiseltä osapuolelta vastaanottamiaan aineistoja tieteellis-tutkimuksellisiin tarkoituksiin vain Kansallisarkiston tutkijasaleissa (ml. toimipaikkojen tutkijasalit) Digitaaliarkiston sisäverkon kautta. Aineistosta ei saa ottaa eikä luovuttaa kopioita. Mikäli on kyse kopioiden tilauksesta, tutkijat ottavat itsenäisesti yhteyttä suoraan venäläiseen arkistoon. Tutkijoita varten ylläpidetään suomen ja venäjän kielellä Venäläiset tietokannat -sivustoa, josta löytyy mm. arkistojen yhteystietoja.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.