Arkistonmuodostaja: Venäjän valtion sosiaalipoliittisen historian arkisto RGASPI, Fondi 495
Arkistot: RGASPI Fondi 495


Muut nimet

Архив Комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории Российской коммунистической партии: (Архив Истпарта ЦК ВКП(б)) (1920 - 1928)
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР (1921 - 1931)
Институт В.И. Ленина при ЦК ВКП(б) (1923 - 1931)
Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина /Институт марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) – КПСС (ЦПА ИМЛ) (1931 - 1954)
Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина при ЦК КПСС (ЦПА ИМЭЛС) (1954 - 1956)
Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС) (1956 - 1991)
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) (1991 - 1999)
Центральный партийный архив Института теории и истории социализма ЦК КПСС (ЦПА ИТИС) (1991 - )
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) (1999 - )
Российский государственный архив социально-политической истории РГАСПИ, Фонд 495

Toiminta- tai elinvuodet

1920 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Venäläiset kopiokokoelmatLöysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.