Arkistonmuodostaja: Valtion maitotalousopisto
Arkistot: Valtion maitotalousopiston arkisto


Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Valtion maitotalousopisto aloitti toimintansa Valtion maitotalouskoelaitoksen yhteydessä Jokioisilla syksyllä 1930. Koulu oli sisäoppilaitos ja se toimi korkeimpana oppilaitoksena voin, juuston ja muiden maitotaloustuotteiden valmistuksen alalla. Opiston toimintaa valvoivat maataloushallitus ja opiston johtokunta, johon kuuluivat opiston johtaja, maitotalouskoelaitoksen johtaja sekä meijeriliittojen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema edustaja. Aluksi opetusta antoivat maitotalousopiston johtaja ja maitotalouskoelaitoksen johtaja ja assistentit sekä koelaitoksen juustomestari ja voimestari. Maitotalousopiston peruskurssi kesti kaksi vuotta. Ensimmäinen oppijakso syyskuun alusta elokuun loppuun käsitti runsaat puoli vuotta tietopuolista opetusta ja sen jälkeen huhtikuusta elokuuhun kestävän käytännön väliharjoittelun. Peruskurssin toinen jakso kesti syyskuun alkupuolelta maaliskuun loppuun. Meijerien isännöitsijöiksi tähtäävät työskentelivät peruskurssin jälkeen vähintään vuoden jossakin meijerissä ja opiskelivat sen jälkeen vielä kolme kuukautta koulussa. Perus- ja meijeri-isännännöitsijäkurssien lisäksi opistossa järjestettiin myös muita erikoiskursseja. Vuonna 1975 koulu lakkautettiin ja opiston opetus siirrettiin Hämeenlinnan meijerikouluun, jonka nimi muutettiin Hämeenlinnan meijerioppilaitokseksi.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.