Arkistonmuodostaja: Hämeenlinnan meijerioppilaitos
Arkistot: Hämeenlinnan meijerioppilaitoksen arkisto


Muut nimet

Kuopion tietopuolinen Meijerikoulu (1908 - 1953)
Hämeenlinnan Meijerikoulu (1954 - 1975)

Toiminta- tai elinvuodet

- 1999

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Kuopion tietopuolinen meijerikoulu aloitti toimintansa 7.1.1908. Se oli maamme ensimmäinen tietopuolinen meijerikoulu ja aluksi koulun omisti Kuopion läänin maanviljelysseura. Vuonna 1924 koulun omistus siirtyi Pohjois-Savon meijeriliitolle. Kuopion meijerikoulu oli vuokralaisena Kuopion osuusmeijerillä ja opiskelijat asuivat kaupungilla. Sodan jälkeen meijeri tarvitsi koulun tilat itselleen ja meijerikoulu joutui etsimään uusia opetustiloja. Uudet tilat löytyivät Salosta ja meijerikoulu aloitti toimintansa siellä 24.9.1951. Koulun kustannuksista vastaamaan perustettiin Meijeriammattikoulujen kannatusyhdistys ry. Salossa koulu toimi vanhassa yhteislyseossa, jonne oli helppo järjestää sopivat opetus- ja laboratoriotilat. Koulumeijerinä toimi Valion Salon meijeri ja opiskelija-asuntolaksi valittiin vanhan kulkutautisairaalan toinen kerros. Koululle oli tarkoitus rakentaa uudet koulutilat Saloon ja keskittää uuteen kouluun kaikki suomenkielinen teoreettinen meijeriopetus. Meijeriväen mielipiteet alkoivat kuitenkin kääntyä Saloa vastaan eikä valtio myöntänyt rahoitusta koulutilojen rakentamiseen. Tästä johtuen kannatusyhdistys kutsui meijeriliittojen edustajat koolle päättämään meijerikoulun sijainnista. 7.3.1953 pidetyssä kokouksessa päätettiin uusi meijerikoulu rakentaa Hämeenlinnaan. Koulu muutti Hämeenlinnaan elokuussa 1953 ja 1.1.1954 koulun nimeksi tuli Hämeenlinnan meijerikoulu. Omat koulutilat valmistuivat syksyksi 1954. Koulutus alkoi kuuden kuukauden esiharjoittelulla. Harjoitteluaikana suoritettiin 10 viikon alkeiskurssi, jonka tarkoituksena oli antaa harjoittelijoille teoreettista perustietoa. Alkeiskurssilta oli saatava määrätty oppiaineiden keskiarvo, jotta harjoittelija pääsi jatkamaan harjoitteluaan ja siitä edelleen Hämeenlinnan meijerikouluun. Meijerikoulun opetusohjelma oli vaativa, sillä oppilaiden pohjakoulutuksena oli yleensä kansakoulu. Koulussa opiskeltiin valmistavia aineita, yhteiskunta-aineita ja ammattiaineita. Valmistaviin aineisiin kuuluivat fysiikka, kemia, laskento ja äidinkieli. Yhteiskunta-aineita olivat yhteiskunta- ja osuustoimintaoppi ja ammattiaineina opiskeltiin voin valmistusta, maitotuotteiden tutkimusta, bakteerioppia, koneoppia, kirjanpitoa, työjohto-oppia ja kauppanesteiden valmistusta. Vuonna 1968 Kokemäen tietopuolinen meijerikoulu lakkautettiin ja sen oppilaat siirtyivät Hämeenlinnaan. Samalla peruskurssi muuttui kaksivuotiseksi ja opetettavien aineiden määrä kasvoi. Uusia aineita olivat työn psykologia, työsuojelu, maatilatalous, mikrobiologia ja englanti. Vuonna 1975 myös Valtion maitotalousopisto lakkautettiin ja opisto-opetus siirtyi Hämeenlinnaan. 1.6.1998 Meijerioppilaitoksen kannatusyhdistys ja Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Hämeenlinnan meijerioppilaitoksesta tuli 1.9.1999 osa Hämeen ammattikorkeakoulua ja Hämeen ammatti-instituuttia ja vastuu uusimuotoisesta meijerikoulutuksesta siirtyi kokonaan kuntayhtymälle.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.