Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin työsuojelupiiri
Arkistot: Turun ja Porin työsuojelupiirin Porin toimipisteen arkisto I
Turun ja Porin työsuojelupiirin Porin toimipisteen arkisto II
Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan arkisto
Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimiston arkisto I
Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimiston arkisto II


Viittaukset

edeltäjä: Tampereen piirin ammattientarkastaja
edeltäjä: Turun piirin ammattientarkastaja

Toiminta- tai elinvuodet

1973 - 2009

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Työsuojeluviranomaiset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Arkisto on jatkoa ammattientarkastajan arkistolle. Lakisääteisen työsuojelun kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe toteutui 1.9.1972, kun laki työsuojeluhallinnosta astui voimaan. Työsuojelun keskushallintona aloitti sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto. Piiriviranomaisina toimivat työsuojelupiirit, jotka noudattivat rajoiltaan entisiä ammattientarkastuspiirejä. Ammattientarkastajien virkanimikkeiden tilalle tulivat vanhemmat insinöörit ja insinöörit, lisäksi toimivat työläistarkastajat ja uusina piiripäälliköt ja lakimiehet. Valtioneuvoston päätöksellä (VN N:o 550/24.5.1973) maa jaettiin 1.10.1973 yhteentoista lääninmukaiseen työsuojelupiiriin, jotka toimivat työsuojeluhallituksen (1973-1993) alaisuudessa. Turun ja Porin työsuojelupiiri käsitti Turun ja Porin läänin sekä Ahvenanmaan. Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto sijaitsi Turun kaupungissa, mutta sillä oli myös sivutoimipiste Porissa. Vuonna 1973 säädettiin työsuojelun valvontalaki, joka tuli voimaan 1.1.1974 (131/1973) Työpaikkatason työsuojelu käynnistyi, valittiin työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt. Työsuojelupiirissä toimi työsuojelulautakunta (1974-2009), joka hoiti piirin tasolla työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä sekä työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä. Siihen kuului poikkeuslupajaosto (1979-2009). Paikallisille työsuojeluviranomaisille säädetyt tehtävät siirtyvät valtiolle asianomaisten työsuojelupiirien suoritettaviksi kun kunnallinen työsuojelutarkastus yhdistettiin työsuojelupiireihin 1.12.1988 (Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta 937/87). Työsuojeluhallinto siirtyi 1.6.1989 työministeriön alaisuuteen ja työministeriöön perustettiin uusi työsuojeluosasto. Työsuojeluhallitus lakkautettiin keskusvirastona 1.3.1993 ja työsuojelupiireistä tuli itsenäisiä ministeriön alaisia virastoja (Työsuojeluhallinnosta 8.1.1993 annettu laki (16/93) 3§; VNP 212/1993). Työsuojelupiirissä voi olla tarpeen mukaan alueellisia sivutoimipisteitä, joiden sijaintipaikoista päätti työsuojelupiirin työsuojelutoimisto. Samalla lakkautettiin erilliset metsä- ja maatalouden työsuojelupiirit. Työsuojeluhallinto siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöön 1.4.1997. Työsuhdeasioiden lainsäädäntö jäi kuitenkin työministeriön työympäristöosastolle. Työsuojelupiirejä yhdistettiin 1.1.2004 alkaen ja jäljelle jäi kahdeksan piiriä. Vuoden 2010 alussa aluehallintouudistuksen myötä kahdeksasta työsuojelupiiristä muodostettiin viisi työsuojelun vastuualuetta. Turun ja Porin työsuojelupiirin tehtäviä hoitaa 2010 lähtien Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.