Arkistonmuodostaja: Rovaniemen maatalous- ja puutarhaoppilaitos
Arkistot: Rovaniemen maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen arkisto


Muut nimet

Rovaniemen pienviljelijäkoulu (1938 - 1960)
Rovaniemen pienviljelijä- ja maamieskoulu (1960 - 1963)
Rovaniemen maatalousoppilaitos (1963 - 1987)
Rovaniemen maatalous- ja puutarhaoppilaitos (1987 - 1992)
Lapin maaseutuopisto (1992 - 1994)
Lapin maaseutu- ja kotitalousopisto (1994 - 1995)

Toiminta- tai elinvuodet

1938 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Rovaniemen maalaiskunta, Salla, Posio ja Tervola

  • Historia tai elämäkerta

    Suomen valtio osti Rovaniemen maalaiskunnalta Yliojan tilan opetustilan ja koulun perustamiseksi. Opetus Rovaniemen pienviljelijäkoulussa aloitettiin syksyllä 1938 metsänhoitokurssilla. Varsinainen pienviljelijäkoulutoiminta aloitettiin 1941 rakennusten valmistuttua. Käytännölliseen opetukseen painottunut koulutus perustui maataloushallituksen hyväksymään pienviljelijäkoulujen ohjelmaan, jota sovellettiin pohjoisen olosuhteisiin. Sota-aika keskeytti koulun toiminnan 1941 opiskelijoiden ja oppilaiden jouduttua rintamalle ja 1942 tilat jouduttiin luovuttamaan saksalaisten sotilaiden käyttöön. Lapin sodassa 1944 kaikki koulun rakennukset tuhoutuivat, mutta tavarat olivat evakossa Kannuksen maamieskoululla ja karja Pohjois-Ruotsissa. Rovaniemen pienviljelijäkoulu toimi Alatorniolla Peräpohjolan kansanopiston tiloissa 1946-1949. Ahtaiden ja puutteellisten tilojen vuoksi pienviljelijäkoulun ohjelmaa ei voitu noudattaa ja opetus järjestettiin maamieskoulun ohjelman mukaisesti. Rovaniemen pienviljelijäkoulun opetustoiminta aloitettiin vuoden 1949 lopulla. Maatalouden koneellistuminen ja kehittyminen näkyi 1950-luvulla Rovaniemen pienviljelijäkoulussa aktiivisena koulutustoimintana. 1957 aloitti ensimmäinen maamieskoulukurssi, joka oli tarkoitettu lähinnä oman tilan hoitoon keskittyville nuorille. Syksyllä 1976 aloitettiin Rovaniemen maatalousoppilaitoksessa kaksivuotinen peruskoulupohjainen maatilateknillinen koulu ja samalla maamieskoulukurssit ja maatalous-teknillinen koulutus lakkautettiin. Ylioppilaspohjainen viljelijä aloitti toimintansa 1983. Rovaniemen maatalousoppilaitoksessa siirryttiin 1984 kaksivuotiseen maatilatalouden peruslinjakoulutukseen. Sallan kunnanhallituksen aloitteesta Rovaniemen maatalousoppilaitos käynnisti väliaikaisen maamieskoulun Sallassa syksyllä 1981 Rovaniemen maatalousoppilaitoksen sivutoimipisteenä. Väliaikainen maamieskoulu toimi Sallassa lukukauteen 1984. Oppilaiden vähyyden vuoksi sivupisteiden maamieskoulukursseja ei sen jälkeen enää järjestetty ja sivutoimipisteet lakkautettiin. Puutarhaopetus aloitettiin 1973 Kemijärven emäntäkoululta siirtyneellä kurssimuotoisella puutarhatyöntekijäin peruskurssilla. Kurssimuotoinen puutarhaopetus muutettiin 1981 vuoden mittaiseksi puutarhakouluksi ja 1985 aloitettiin kolmivuotinen puutarhatalouden peruslinja. Lapin maaseutuopisto muodostettiin 1992 yhdistämällä Rovaniemen maatalous- ja puutarhaoppilaitos ja Tervolan maatalousoppilaitos. Tuolloin oppilaitos toimi Rovaniemen maalaiskunnan lisäksi myös Tervolassa. Rovaniemellä keskityttiin puutarha-alan opetukseen sekä maatilatalouden opistoasteiseen koulutukseen ja Tervolassa annettiin maatilatalouden kouluasteen opetusta. 1.8.1994 Lapin maaseutuopisto liitettiin hallinnollisesti Rovaniemen koti- ja laitostalousoppilaitokseen ja uusi oppilaitos sai nimen Lapin maaseutu- ja kansalaisopisto. 1.7.1995 oppilaitos siirtyi Rovaniemen ammattikoulutuskuntayhtymän omistukseen.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.