Arkistonmuodostaja: Loimaan pulaliike
Arkistot: Loimaan pulaliikkeen arkisto


Toiminta- tai elinvuodet

1931 - 1932

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kokoelmat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Loimaan seutu ym. Varsinais-Suomen rintapitäjät (toiminnan keskus- ja lähtöalue).

  • Historia tai elämäkerta

    Pulaliikkeillä tarkoitetaan Suomen maaseudulla1930-l lapuanliikkeestä irrallaan toimineita talonpoikien yhteenliittymiä. Niiden lähtöalueina ja toiminnan keskuksina oli Varsinais-Suomi (Loimaa ympäristökuntineen), Karjalan kannas sekä Pohjanmaa. Varsinais-Suomen liikkeisiin kuului lähinnä vauraiden maatalousalueiden velkaantuneita maanviljelijöitä, joista jotkut olivat olleet aiemmin mukana lapuanliikkeessä. Pohjois-Suomen liikkeissä oli mukana runsaasti myös köyhiä pienviljelijöitä, mökkiläisiä ja jopa työläisiä. Pulaliikkeiden alkaminen on ajoitettu Loimaalla 7.1.1931 pidettyyn kokoukseen. Kesä 1931 oli niiden aktiivisinta aikaa. Eri puolilla maata pidettiin kokouksia, ja liikkeiden edustajien yhteinen kokous pidettiin Helsingissä 7.-9.6.1931. Perustettiin Talouspulan vastustamisliitto. Kesän -31 aikana nousi esiin erilaisia käsityksiä siitä, miten pulaliikettä tulisi jatkaa, ja 1.10.1931 pidetyssä kokouksessa osa liikettä järjestäytyi prof. Johanssonin taakse lapualaishenkiseksi Loimaan liikkeeksi, osa jäi Jahnssonin johtamaan, maltillisempaan Talouspulan vastustamisliittoon. Loimaan liike oli läheisessä yhteistyössä Viipurissa 12.10.1931 perustettuun, oikeistohenkiseen Maakuntain liikkeeseen. Toiminta lähinnä poliittisia päämääriä ajaneessa maakuntain liikkeessä tuotti kuitenkin pettymyksen. Vuoden 1932 alussa Loimaan liike oli läheisessä yhteydessä maltillisemman Kalajoen pulaliikkeen kanssa. Loimaan liikkeen jäsenten perustama Vararikko- eli konkurssiliike toteutti yhdessä kalajokilaisten kanssa osto-, myynti- ja maksulakon. Toiminta jäi kuitenkin pahasti samaan aikaan ajoittuneen Mäntsälän kapinan jalkoihin. Etelän pulaliikkeiden toiminta alkoi hiipua. 7.2.1932 oli viimeinen joukkokokous Loimaalla. Pohjoisen pulamiehet järjestäytyivät 21.8.1932 Kansanpuolueeksi ajamaan pulaliikkeiden keskeisimpiä tavoitteita. Merkittäviksi tekijöiksi pulaliikkeiden muodostamat puolueet eivät kuitenkaan tulleet.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Heikka, Matti; Loimaan pulaliike. Loimaan pulaliikkeen synty, toiminta ja yhteydet muihin pula- ja kansanliikkeisiin 1930-luvun alussa. Suomen historian pro gradu-työ. TYHL 1986. Lackman, Matt; Pulaliike ja kansanpula. Piirteitä 1930-luvun liikehdinnästä. Ylivieskan kirja. JY:n kotiseutu-sarja n:ro 17. Kokkola 1980. Oittinen, Paula; Pulaliikehdintä Suomessa 1930-luvulla. Poliittisen historian pro gradu HY:n valtiotieteellisessä tiedekunnassa 1975.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.