Arkistonmuodostaja: Karl Forsström Aktiebolag
Arkistot: Karl Forsström Aktiebolags arkiv


Muut nimet

Förby Kalkbruksaktiebolag (1882 - 1897)
Förby Egendomar & Kalkgrufva (1897 - 1900)
Karl Forsström Lantegendomar Kalk & Marmorverk (1900 - 1915)
Forsström, Karl

Toiminta- tai elinvuodet

1882 -

Paikkakunta

Särkisalo, Finby

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kaivos- ja kaivannaistoiminta

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

 • Funktioner

  Industriell kalkbrytning, bergshantering. Annan verksamhet: jordbruk, skogshushållning, skogsbruk, sjötransport, handel. Karl Forsström Ab är idag ett litet företag med gruvan som huvudverksamhet med brytning på 470 meter. Vid verksamhetens början delades kalkbergets fynder i två huvudslag:grovkristallinisk kalkspat och finkornig marmor. Fyndigheterna maldes till mjöl som såldes till landets keramiska och kemiska industrier. Huvudprodukten var bränd kalk för byggnadsändamål och jordbruket men omkring 30 % av stenen bearbetades och såldes som obränd. Efter år 1937 inledde produktionen av jordbruksprodukter, fordringskalk och hönskalk. År 1981 grundades dotterbolaget Oy Förby Ab som stod för produktion och försäljning, medan Karl Forsström Ab stod för gruv-verksamheten. Kommunikationernas bristfällighet ledde till verksamhetsområdets utvidgande till skeppstrafik och största delen av produktionen fördes sjövägen på egna kölar. Ur detta utvecklades Finby Ångbåtsaktiebolag. Pappersindustrins växande efterfrågan på bestrykningspigment ledde till samarbete med schweitsiska boalget Plüss - Staufer AG och år 1982 inledde Hydrocarb fabriken sin verksamhet. År 1992 övergick produktionsenheterna i Plüss - Staufer AG:s ägo och familjebolaget behöll gruvan, marken, skogarna och jordbruket. Karl Forsström Ab är idag en del av Omya AG koncernen. Bolagets verksamhetsidé är att tillverka högklassiska fyllningsmedel och pigment till pappersindustrin. Omya har för tillfälle inte egen kalkgruva, utan den kalksten som används vid förädlingen fås av Karl Forsström Ab:s Förby gruva. Omya Oy:s omsättning år 2002 var 120 Meuro varav Förby fabrik nådde en omsättning på 12 Meuro. I samarbete med Omya Ag har bolaget tillerkännts ett betydande läge inom mikrokalksektorn.

 • Geografiskt verksamhetsområde

  Finby, Förby, Bjärnå (Bjernå)

 • Historia eller biografi

  Karl Theodor Forsström föddes 7.2.1850 i Förby rusthåll, Finby. Giftermål med Olivia Eklund år 1872. Barn: Olivia f. 10.1.1873, Fredrik f. 25.12.1847, Petter f. 7.11.1877, Gustava f. 8.10.1879, Elisabeth f. 20.8.1882, Filip f. 11.8.1885. År 1873 köper de Karlberg gård i Förby och driver en lanthandel och meijeriverksamhet. Karl Forsström gjorde mycket i sin hemkommun för fattigvården och socialhjälpen och hade flere förtroendeuppdrag bl.a som ordförande i kommunastyrelsen 1881 - 1883 och för kommunalstämman 1890 - 1892, 1896 - 1907. Den 15.12.1882 grundades Förby Kalkbruksaktiebolag i skydd av hemgården Förby rusthåll och den inköpta landarealen. Karl Forsström blev den första i Finland att bränna kalk industriellt. Grundkapitalet var 20.000 mk fördelat på 80 aktier. Karl Forsström inlöste snart de andra delägarnas aktier och blev därmed självständig privatföretagare. År 1892 grundades en filial i Lojo med sonen Petter Forsström som verkställande direktör. Förby Kalkbruks Ab blev år 1899 Förby Egendom och Kalkgruva och marmorbrytningen medförde åter namnbyte till Karl Forsström Lantegendomar, Kalk & Marmorverk. Under sina sena levnadsår ägnade han allvarlig uppmärksamhet även åt skogsvården och det igångsattes en rationell skogsvård på Förby och Pettu. Karl Forsström avled den 27 april 1912. Den 9.6.1915 faställdes bolagsordning för Karl Forsström Aktiebolag, aktietecknaren var Olivia Forsström. Aktiekapitalet framställdes 1917 till 1.008.000 mk. Helsingforskontoret startade inofficiellt sin verksamhet 1916 med Lillus Engström som agent. Efter Karl Forsström tog sönerna över verksamheten och utvecklade bolaget in i modern tid genom utvidgning från Förby till Illo år 1922 och Lammala år 1929. Under Bertel Söderström anlade bolaget en fruktfarm på Pettu mark. Verkställande direktörer för Karl Forsström Ab har varit: 1915-1918, 1923-1936 Fredrik Forsström, 1918-1923 Filip Forsström, 1937-1952 Bertel Söderström, 1953-1984 Sigvar Forsström, 1984 - Aimo Ekblom.

 • Publikationer, undersökningar

  Granholm, Helge & Häggblom, Birger: Finby sockens historia, Virkby 1968. Helsingin Kustannusosakeyhtiö: Kotimaisen teollisuuden albumi, Helsingfors, 1913. • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.