Arkistonmuodostaja: Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö
Arkistot: Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiön arkisto


Muut nimet

Finlands Samhällsskydd
SYT

Toiminta- tai elinvuodet

1952 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Säätiöt, rahastot ja kannatusyhdistykset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö perustettiin vuonna 1952 torjumaan kommunismin vaikutusvaltaa. SYT mm. tutki kommunismin kannatuksen syitä ja vaalimenestystä, levitti kommunisminvastaista propagandaa, hankki tietoja kommunistien poliittisesta toiminnasta sekä ylläpiti yhteyksiä poliittisiin ja talouselämän vaikuttajiin. Säätiö myös tuki yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sekä korosti maanpuolustuksen merkitystä. Säätiön perustamisen ydinhenkilöitä olivat FT Keijo Alho ja professori L. A. Puntila. Rahoituksensa SYT keräsi pääasiassa teollisuudelta, pankeilta, yrityksiltä ja elinkeinoelämän järjestöiltä. SYT:n tutkimus- ja tiedonhankintatoimintaan kuului mm. medioiden jatkuva tarkkailu sekä kommunismin aktiivinen seuranta Suomessa ja ulkomailla. Tiedotus- ja valistustoiminta on keskittynyt neuvottelupäivien ja kansalaistiedon kurssien säännölliseen järjestämiseen sekä aktiiviseen julkaisutoimintaan lehdistössä.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Vesikansa, Jarkko, Kommunismin torjujat, pro gradu, Helsingin yliopisto, 1996. Vesikansa, Jarkko, Salainen sisällissota. Työnantajien ja porvarien taistelu kommunismia vastaan kylmän sodan Suomessa, 2004. Jalovaara, Ville, Kylmä sisällissota : Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiön historia, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 95, 2005.