Arkistonmuodostaja: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen osasto ry
Arkistot: Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen osaston arkisto


Muut nimet

Euroopan Kulttuuriyhteistyö ry (1969 - 1973)
Ekso

Toiminta- tai elinvuodet

1969 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Säätiöt, rahastot ja kannatusyhdistykset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Euroopan Kulttuurisäätiö on vuonna 1954 perustettu yksityinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Säätiö edistää laajaa eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä instituuttiensa, kansallisten komiteoittensa ja apurahaohjelman kautta. Suomen kansallinen komitea aloitti toimintansa vuorineuvos Heikki H. Herlinin aloitteesta vuonna 1969. Kansalliset komiteat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, jotka sopivat yhteistyön muodoista säätiön kanssa. Kansallisilla komiteoilla on edustus säätiön hallituksessa. Suomea ovat edustaneet mm. Aatos Erkko ja Pirkko Vahervuori. Suomen osaston tavoitteena on tehdä Suomea tunnetuksi muissa jäsenmaissa eurooppalaisena kulttuurimaana, tuoda Suomeen tietoa kehityksestä muissa Euroopan maissa sekä edistää ja tukea eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä tieteen, taiteen, kasvatuksen, koulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen aloilla. Suomen osasto on yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa osallistunut erilaisiin hankkeisiin sekä järjestänyt tilaisuuksia ja kilpailuja, joista useat ovat käsitelleet eurooppalaisuutta ja Euroopan yhteistyötä. 1970-luvulla Ekso toimi aktiivisesti keskustelun herättämiseksi tulevaisuuden tutkimuksen tärkeydestä ja oli yhteistyössä suomalaisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa. 1980-luvun Ekso osallistui arktisen keskuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 1990-luvun alun toiminnassa keskityttiin Eurooppa koulussa-kilpailun järjestämiseen. Puheenjohtajina ovat toimineet Osmo A. Wiio, Hugo E. Timonen, Orko Vila ja Pirkko Vahervuori 1974-1994.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.