Arkistonmuodostaja: Toijalan tietopuolinen karjanhoitokoulu
Arkistot: Toijalan tietopuolisen karjanhoitokoulun arkisto


Muut nimet

Toijalan karjatalouskoulu (1957 - 1962)
Lepaan karjatalouskoulu (1963 - 1966)

Toiminta- tai elinvuodet

1910 - 1966

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Toijalan tietopuolinen karjanhoitokoulu aloitti toimintansa 10.1.1910 veturinkuljettaja A. Tannerin omistamassa Vahteristo -nimisessä talossa. Toimintaa vaikeutti se, että oppilaat asuivat hajallaan kylässä ja havaintonavettana toiminut Kurvolan kartanon navetta sijaitsi kaukana koululta. Koulu toimi aluksi Hämeen läänin ja Varsinais-Suomen maanviljelysseurojen yhteisenä kouluna vuoteen 1923 asti, jolloin Mietoisiin perustettiin oma oppilaitos. Uudet tilat navettoineen koulu sai 1.11.1913 Rätön kartanolta, missä toimintaa jatkettiin aina 15.4.1955 asti. Rätön kartanon jälkeen toimintaa jatkettiin Akaan seurakunnan entisessä pappilassa ja havaintotilana toimi tuolloin Karon tila. Maanviljelysseura yritti useaan otteeseen laajentaa koulua uudisrakennuksia rakentamalla, mutta se ei saanut siihen tukea. Maantalousministeriö sen sijaan suunnitteli koulun siirtämistä Lepaalle jo 1939, mutta sota muutti suunnitelmat. Vuonna 1956 karjanhoidon opetuksen kehittämistä pohtinut komitea ehdotti koulun siirtämistä Lepaan koulutilalle 1964, kun koulun silloinen vuokrasopimus umpeutuisi. Toinen komitea taas ehdotti 1958 koulun ottamista valtion haltuun ja siirtämistä viimeistään 1964 Lepaalle. Tulevaan kouluun rakennettaisiin tilat 60 miesoppilaalle, kun se tähän asti oli ollut naisten oppilaitos. Vuonna 1962 koulu otettiin valtion haltuun ja maataloushallituksen määräyksestä koulu siirrettiin vuoden 1963 alussa Tyrväntöön Lepaan tilalle. Koulussa annettiin pääasiassa opetusta karjakko- ja tarkkailukursseilla, joihin liittyi olennaisena osana harjoittelu maatiloilla. Lisäksi erilaisia karjataloudellisia kursseja järjestettiin niin koululla kuin sen ulkopuolellakin. Koulusta oli vastuussa johtokunta, joka toimi maataloushallituksen valvonnan alaisena.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.