Arkistonmuodostaja: Kurkijoen maamiesopisto
Arkistot: Kurkijoen maamiesopiston arkisto
Kurkijoen maanviljelyskoulun (KA) arkisto


Muut nimet

Kurkijoen maanviljelysopisto (1874 - 1896)
Kurkijoen ylempi maanviljelyskoulu (1896 - 1910)

Toiminta- tai elinvuodet

1874 - 1944

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Valtion omistamalle Kurkijoen hovitilalle perustettiin maanviljelys- ja karjakkokoulu antamaan Itä-Karjalan ja Itä-Suomen asukkaille maa- ja karjatalousalan korkeamman tason opetusta. Kurkijoen maanviljelysopisto aloitti toimintansa 5.12.1874. Ensimmäiset oppilaat tulivat vuoden 1875 alussa. Aluksi koulu oli 3-vuotinen. Opetusta annettiin oppilaiden pohjasivistyksen mukaan jaetuilla renki- ja voutiluokilla. Koulun perustamisesta vuoteen 1896 koulun johtajana toimi A. E. Lång. Maatalousopetus organisoitiin uudelleen 1896. Kurkijoen maanviljelysopiston uudeksi nimeksi tuli Kurkijoen ylempi maanviljelyskoulu. Marraskuussa 1910 koulun nimi muuttui Kurkijoen maamiesopistoksi. Oppilaiden pohjasivistykseen ja maatalousharjoitteluun kohdistuvia vaatimuksia lisättiin ja 1910 opisto muutettiin 2-vuotiseksi. Kurkijoen koulutilasta erotettiin 1895 Elisenvaaran ulkotila, jonne 1896 perustettiin Suohovin alempi maanviljelyskoulu Sen koulutilalla aloitti toimintansa naiskarjakoille tarkoitettu 1-vuotinen karjanhoitokoulu, joka myöhemmin toimi Itä-Karjalan tietopuolisen karjanhoitokoulun nimellä. Talvisodan jälkeen Kurkijoki määrättiin evakuoitavaksi 24.3.1940 mennessä ja Kurkijoen maamiesopisto siirtyi toimimaan Mustialan maamiesopiston yhteydessä. Valtioneuvoston päätöksellä opiston virat lakkautettiin 17.5.1940, mutta II vuosikurssin oppilaille tarjottiin mahdollisuus suorittaa loppukuulustelunsa Mustialassa, jonka I vuosikurssille tulivat Kurkijoen I vuosikurssin oppilaat. Jatkosodan aikana Kurkijoen ja Elisenvaaran koulut jatkoivat toimintaansa Kurkijoella, Elisenvaaran koulutilan rakennukset olivat tuhoutuneet sodassa. Lisäksi Kurkijoen maamiesopiston ja koulutilan entisissä rakennuksissa toimi sodan aikana vankileiri nro 12. Kurkijoen maamiesopiston toverikunta toimi myös sodan aikana ja sen jälkeen aina 1950-luvulle asti.