Arkistonmuodostaja: Yläneen koulukoti
Arkistot: Yläneen koulukodin arkisto


Muut nimet

Yläneen tyttökoti (1943 - 1978)
Mannerheimin lastensuojeluliiton Kuntoutus- ja kehittämiskeskus (1994 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1943 - 1994

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Koulukodit ja kasvatuslaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Yläneen tyttökotiin sijoitettiin sosiaalilautakuntien suosituksella ja sosiaalihallituksen hyväksynnällä tyttöjä koko maasta. Usein tytöt tulivat jostakin muusta tyttökodista, joten Yläneelle kerättiin 15-20-vuotiaita nuoria naisia, jotka eivät tulleet toimeen muualla. Huvitusta pidettiinkin suljettuna ja ankarana laitoksena, josta seuraava askel oli vankila. Alkuvuosikymmeninä kasvatusmuotoina olivat työnteko (puutarha, sikala, navetta, pellot) sekä erilaiset ammattikurssit. Rikkeistä saattoi joutua eristykseen tai kirjeiden vastaanotto- ja lähetyskieltoon. Tarpeellisen määrän pisteitä kerättyään esim. kursseja suorittamalla pääsi pois laitoksesta mahdollisesti ulkopuolelle koepalvelukseen. Muita vapautuskeinoja olivat avioituminen ja 21 vuoden iän saavuttaminen. 1970-luvulla kasvatuksen apuna käytettiin virikkeellistä toimintaa, joka oli huipussaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Oppilaat osallistuivat ulkomaanmatkoille, retkille ja esim. melontaleireille. Kurittamisesta oli luovuttu. Edelleen oppilasaines oli kuitenkin Suomen vaikeinta ja tuli usein muista laitoksista, joissa heitä ei voitu pitää käytöshäiriöiden vuoksi.

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Koko Suomi

  • Historia tai elämäkerta

    Yläneen kartanosta muodostuneesta Huvituksen kartanosta, joka oli tunnettu C.R. Sahlbergin perustamasta hedelmätarhasta, muodostettiin v. 1891 Turva-seuran alkoholistiparantola. Vuodesta 1914 omistajana oli Raittiuden Ystävät ry, joka jatkoi toimintaa vuoteen 1937 asti. Silloin parantola siirtyi valtion omistukseen. Tyttökoti aloitti toimintansa Huvituksessa v. 1943. Vuodesta 1979 oppilaiksi otettiin myös poikia, jolloin nimikin muuttui Yläneen koulukodiksi. Valtion säästötoimien vuoksi koulukoti lakkautettiin 1.9.1994. Tilalla jatkaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Kuntoutumis- ja kehittämiskeskus. Yläneen koulukoti oli aluksi sosiaalihallituksen, myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriön alainen valtion koulukoti. Tyttökodilla oli laitosneuvosto vuosina 1953-1978. Vuodesta 1979 Yläneen koulukodilla oli johtokunta, joka hyväksyi tulo- ja menoarvion sekä henkilöstön koulutussuunnitelmat edelleen sosiaalihallitukselle esitettäviksi. Ks. myös manuaaliarkistoluettelon johdanto.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.