Arkistonmuodostaja: Käyrän koulukoti
Arkistot: Käyrän koulukodin arkisto
Käyrän turvakodin arkisto


Muut nimet

Käyrän kasvatuslaitos (1877 - 1910)
Käyrän turvakoti pahantapaisia poikia varten (1910 - 1946)
Käyrän turvakoti

Toiminta- tai elinvuodet

1877 - 1974

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Koulukodit ja kasvatuslaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Kasvatuslaitoksen tehtävänä oli "kasvattaa ja parantaa" sellaisia Turun ja Porin läänistä kotoisin olevia lapsia, jotka olivat joutumassa huonoille teille. Päämäärään pyrittiin osittain opetuksen, kurin ja täsmällisen järjestyksen sekä vakavan ja lempeän valvonnan avulla, osittain antamalla oppilaiden säännöllisesti osallistua tavallisimpiin maa- ja kotitaoustöihin, helpompiin puutarhatöihin sekä käsitöihin. Johtokunta lähetti toimintakertomuksen Suomen turvattomien lasten kasvatusyhdistyksen keskuskomitealle. Valtiollistamisen jälkeenkin v. 1910 turvakodin päämäärät ja kasvatusmetodit säilyivät suurinpiirtein ennallaan.

  • Historia tai elämäkerta

    Käyrän kasvatuslaitoksen perusti v. 1877 Suomen turvattomien lasten kasvatusyhdistyksen lääninkomitea. Tarkoitukseen oli jo v. 1874 ostettu Auran (silloisen Prunkkalan) pitäjästä Käyrän talo. Laitokseen otettiin v. 1877 25 poikaa ja tyttöosasto aloitti toimintansa v. 1880. Tyttöosasto lakkautettiin vähitellen v. 1895 alkaen ja viimeiset tytöt saivat päästötodistuksensa v. 1898. Kasvatuslaitos valtiollistettiin uuden ohjesäännön myötä v. 1910. Nimi muutettiin samalla Käyrän turvakodiksi pahantapaisia poikia varten. Se oli senaatin siviilitoimituskunnan alainen ja paikallisen valvonnan hoiti johtokunta, Siihen kuului turvakodin johtajan lisäksi neljä jäsentä ja kolme varajäsentä kuvernöörin esittäminä ja senaatin määrääminä. Johtokunnan toiminta loppui, kun asetuksella v. 1924 määrättiin kasvatuslaitosten toiminnasta. Sosiaaliministeriö valvoi nyt kasvatuslaitoksia ja vahvisti niille ohjesäännöt. Laitoksen johtoon voitiin asettaa laitosneuvosto. Käyrässä sellainen aloitti toimintasa v. 1926. Nimi muuttui vielä asetuksessa 877/1946 ja loppuajan laitos toimi Käyrän koulukotina. Viimeiset oppilaat poistettiin koulukodin kirjoista v. 1973 ja toiminta päättyi lopullisesti v. 1974. Säännöt v. 1885 (arkisto He:1), ohjesääntö 22.11.1909, asetus 125/1924, ask. 877/1946. Katso myös manuaaliarkistoluettelon johdanto.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.