Arkistonmuodostaja: Pohjois-Savon karjatalouskoulu
Arkistot: Pohjois-Savon karjatalouskoulun arkisto


Muut nimet

Peltosalmen karjanhoitokoulu (1875 - )
Pohjois-Savon tietopuolinen karjanhoitokoulu (1912 - 1955)

Toiminta- tai elinvuodet

1912 - 1977

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Vuosisadan alussa oli Pohjois-Savossa puute ammattipätevyyden omanneista karjakoista. Vajauksen täyttämiseksi Kuopion Maanviljelysseura perusti Pohjois-Savon karjanhoitokoulun (myöh. karjatalouskoulu) vuonna 1912. Toimintansa se aloitti Iisalmen Runnin kylässä. Koulu muutti Maaningan Halolan kylään vuonna 1925 ja siirtyi maataloushallituksen alaiseksi vuonna 1931. Opetustyö Maaningalla jatkui vuoteen 1977 asti, jolloin koulu sulautettiin Peltosalmen maatalousoppilaitokseen. Pohjois-Savon karjatalouskoulun julkilausuttu tavoite oli antaa oppilaille sekä ammatillinen valmius karjanhoitoon että siveellinen kasvatus. Ammatillisen valmiuden antamiseksi koulun toiminnassa karjanhoitoon liittyneet oppiaineet olivat hallitsevassa asemassa. Lisäksi opetettiin kotitalousaineita. Karjakoita valmistui vuosittain 35-45, joista kymmenkunta lisäkoulutettiin tarkastuskarjakoiksi. Koulussa järjestettiin myös maatilan ylläpitoon liittyneitä lisäkursseja, joissa opetettiin esimerkiksi puutarhan sekä kotitalouseläinten hoitoa. Kouluun hyväksytyillä karjanhoito-opiskelu alkoi lokakuussa parin viikon valmistusjaksolla, jonka jälkeen seurasi vuoden kestänyt työharjoittelu koulun hyväksymällä harjoittelutilalla. Tämän jälkeen oli puolen vuoden ajan teoriaa ja käytännön töitä sisältäneet oppitunnit karjatalouskoulussa. Tämän jälkeen oli vielä 10 viikkoa kestäneet tarkastuskarjakkokurssit. Suurin osa oppilaista oli maanviljelijä- tai työläisperheiden noin 20-vuotiaita tyttöjä, jotka olivat kotoisin Pohjois-Savon maaseudulta. Valmistumisensa jälkeen he tavallisesti hyödynsivät saamaansa oppia emäntinä omilla kotitiloillaan. Osa valmistuneista meni vieraan tai kunnan palvelukseen. 1970-luvulla koulun oppilasmäärät lähtivät laskuun. Syynä siihen oli mm. nuorten lisääntynyt muuttovirta kaupunkeihin ja Etelä-Suomeen. Karjakoiksi hakeutuneiden määrä laski niin paljon, että katsottiin tarkoituksen mukaiseksi liittää Maaningan ja Peltosalmen karjatalousopetus yhteen.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.