Arkistonmuodostaja: Salmin kihlakunnan henkikirjoittaja
Arkistot: Salmin kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto


Viittaukset

seuraaja: Siirtoväen siviilirekisteritoimiston henkikirjoittaja (1946 - 1954)

Toiminta- tai elinvuodet

1847 - 1945

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Henkikirjoittajat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Salmin kihlakunta muodostettiin 1847 Impilahden, Salmin, Suistamon ja Suojärven pitäjistä sekä Kitelän ja Korpiselän kappeleista. Alue pysyi lähes samana talvisodan loppuun saakka. Vuonna 1885 muodostettuun Soanlahden kuntaan liitettiin Sortavalan kihlakuntaan kuuluvasta Ruskealan kunnasta joitakin kyliä ja 1923 Impilahteen liitettiin kolme Sortavalan maalaiskunnan kylää.

  • Historia tai elämäkerta

    Salmin kihlakunta muodostettiin 1847 Impilahden, Salmin, Suistamon ja Suojärven pitäjistä sekä Kitelän ja Korpiselän kappeleista, jotka olivat aiemmin kuuluneet Käkisalmen pohjoiseen kihlakuntaan. Talvisodan jälkeen Salmin kihlakunnan henkikirjoittajan virka lakkautettiin (VNa 750/40). Kihlakunta perustettiin kuitenkin uudelleen pian jatkosodan hyökkäysvaiheen päätyttyä, jolloin kihlakunnan hallinto osittain siirrettiin sotilasviranomaisilta siviiliviranomaisille. Tällöin Salmin ja Sortavalan kihlakuntien henkikirjoittajien virat yhdistettiin, virkaa hoiti Sortavalassa vt. henkikirjoittaja Iivari Väänänen. Tämän johdosta Salmin kihlakuntaa koskevia asiakirjoja on Sortavalan kihlakunnan henkikirjoittajan arkistossa. 1.1.1943 Salmin ja Sortavalan henkikirjoittajien virat perustettiin uudelleen (VNa 55/43) ja kihlakunnat erotettiin toisistaan. Vt. henkikirjoittaja Iivari Väänänen toimi kuitenkin edelleen sekä Salmin että Sortavalan henkikirjoittajana. Suomen jouduttua luovuttamaan Salmin kihlakunnan alueen Neuvostoliitolle 1944 Salmin kihlakunnan henkikirjoittaja evakuoitiin Varpaisjärvelle. Salmin kihlakunnan henkikirjoittajan virka lakkautettiin 1.1.1946 lukien (VNa 1281/45).

  • Huomautus

    Salmin kihlakunnan edeltäjä on vuosina 1722-1754 ja 1818-1847 toiminut Käkisalmen pohjoinen kihlakunta  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.