Arkistonmuodostaja: Suomi-Neuvostoliitto-Seura ry
Arkistot: Suomi-Neuvostoliitto-Seuran arkisto
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran kartat (kokoelma)


Muut nimet

Suomen ja Venäjän kansojen ystävyysseura (1991 - 1995)
Suomi-Venäjä-Seura (1995 - )

Toiminta- tai elinvuodet

1944 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kansainväliset järjestöt ja ystävyysseurat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Suomi-Neuvostoliitto-Seura (SNS) perustettiin 15.10.1944, kun Suomi oli tehnyt välirauhan Neuvostoliiton kanssa. SNS:n edeltäjän Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seuran (SNS 1) toiminta oli alkanut toukokuussa 1940 ja lakkautettu viranomaisten toimesta marraskuussa 1940. Suomi-Neuvostoliitto-Seuran ensimmäisten sääntöjen mukaan ”seuran tarkoituksena on Suomen ja Neuvostoliiton välisten ystävällisten ja luottamuksellisten suhteiden lujittaminen sekä niiden välisen taloudellisen ja sivistyksellisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tarkoitustaan seura toteuttaa järjestämällä kokouksia, juhlia ja esitelmätilaisuuksia, toimittamalla kirjoituksia sanomalehdille ja muille julkaisuille, työskentelemällä Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita vahingoittavia pyrkimyksiä vastaan.” Suomi-Neuvostoliitto-Seura toimi ystävyysseurana, joka pyrki avoimeksi, kaikkia kansalaispiirejä yhdistäväksi kansalaisjärjestöksi. Seura järjesti neuvostoliittolaisten taiteilijavierailuja Suomeen ja esitteli suomalaista kulttuuria Neuvostoliitossa, mm. näyttelyitä ja konsertteja. Suomalais-neuvostoliittolaista kanssakäymistä edistettiin valtuuskuntavierailuilla, ystävyysjuhlilla, ystävyyskaupunkitoiminnalla, nuorisotapahtumilla ja matkailutoiminnalla. Neuvostoliittoa koskevaa tiedotustoimintaa toteutettiin mm. esitelmä- ja elokuvatilaisuuksilla sekä julkaisemalla ja levittämällä Neuvostoliittoa esittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa. Seura edisti venäjän kielen opetusta ja opiskelua. Seura julkaisi lehtiä Kansan sanomat, SNS-lehti, Ajan kuvat, Seuratieto ja Kontakt sekä aikakauslehteä Maailma ja Me yhdessä uutistoimisto APN:n kanssa. Seuran aloitteesta perustettiin Tampereen Lenin-museo, Suomalais-Neuvostoliittolainen Kauppakamari ja Neuvostoliittoinstituutti. Seura oli perustamassa ja ylläpitämässä Helsingin suomalais-venäläistä koulua. Suomi-Neuvostoliitto-Seura sai puolivirallisen aseman valtiovallan sille antamien virallisluonteisten tehtävien takia, kuten YYA-sopimuksen ja Lokakuun vallankumouksen vuosipäivien juhlatilaisuudet, suomalaisten valtuuskuntien lähettämisen YYA-sopimuksen ja Suomen itsenäisyyspäivien juhlatilaisuuksiin Moskovaan sekä valtioelinten vieraiksi saapuneiden valtuuskuntien vierailuihin liittyviä tehtäviä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen seura muutti nimensä vuonna 1991 Suomen ja Venäjän Kansojen Ystävyys-Seuraksi ja vuonna 1995 Suomi-Venäjä-Seuraksi.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.