Arkistonmuodostaja: Pernasaaren koulukoti
Arkistot: Pernasaaren koulukodin arkisto


Muut nimet

Pernasaaren kasvatuslaitos (1931 - 1946)

Viittaukset

edeltäjä: Järvilinnan vastaanottokoti (1970 - 1994)

Toiminta- tai elinvuodet

1931 - 1994

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Koulukodit ja kasvatuslaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Koulukodin tehtävänä oli nuoren kasvun ja kehityksen ja hänen taustayhteisönsä tukeminen, ohjaus ja neuvonta, kriisitilanteiden hallinta ja terapiat sekä opetustyö. Lähtökohtana on jokaisella nuorelle tehty oma hoitosuunnitelma. Keskeiset toimintaperiaatteet Pernasaaressa olivat hoidon yksilöllisyys, perhekeskeisyys, yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja yhteistyö asiantuntijatahojen kanssa.

  • Historia tai elämäkerta

    Laukaan Vuonteella sijaitseva Pernasaaren virkatalo on ollut valtion omistuksessa vuodesta 1683. Maatilaa hallitsivat 1900-luvulle vuoroin sotilasvirkatalon haltijat ja vuokraajat. Vuonna 1920 Pernasaari siirtyi kouluhallituksen valvontaan, ja seuraava vuosikymmen sen viljelyksiä hoidettiin Järvilinnan vastaanottokodin poikien avulla. Pernasaaren koulukodin oma toiminta käynnistyi vuonna 1931 ja päättyi vuonna 1994. Alueella alkoi toimia Laukaan varavankila 1.9.1994. Pernasaari oli alkujaan pojille tarkoitettu lastensuojelulaitos, joten pääosa sen oppilaista on ollut poikia. Tyttöjä laitokseen otettiin viimeisinä toimintavuosina 1990-luvulla. Pernasaari oli sosiaaliministeriön alainen laitos, jonka johtajina toimivat seuraavat henkilöt: Alpertti Heimala 1931-1943 Iisakki Oksala 1944-1956 Martti Hallanoro 1957 Ensio Kyppö 1958-1986 Seppo Viinikainen 1986-1994 Sosiaalihallituksen asettama johtokunta vastasi laitoksen paikallisesta hallinnosta, sen tärkein työkenttä oli laitoksen suunnittelu- ja kehittämistyö yhdessä henkilökunnan kanssa. Koulukodin johtaja vastasi talon sisäisestä hallinnosta ja taloudesta ja toimi esittelijänä johtokunnassa. Apuna hallinnossa johtajalla oli henkilökunnasta koostunut johtoryhmä. Pernasaaressa pidettiin säännöllisesti laitos- ja osastokokouksia. Laitoskokous oli tarkoitettu kaikille laitoksen työntekijöille. Se päätti yleisistä toimintalinjoista, tiedotti niistä ja suunnitteli laitoksen toimintaa. Osastokokouksissa suunniteltiin ja päätettiin kunkin osaston (Jermula, Kotila, Kumpula ja Leppäniemi) sisäisistä asioista ja pohdittiin osaston oppilaiden hoitoon liittyviä kysymyksiä. Pernasaaressa toimi oma koulu, jonka opetussuunnitelma noudatti laitoksen kasvatusperiaatteita. Peruskouluun siirtymisen myötä sen nimeksi tuli Vuonteen yläaste. Kouluopetuksen lisäksi järjestettiin leirikouluja, retkiä ja työelämään tutustumista.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.