Arkistonmuodostaja: SAT/VIA (kokoelma)
Arkistot: SAT/VIA (kokoelma)


Muut nimet

Suomen Aseveljien Työjärjestö
Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys

Toiminta- tai elinvuodet

1940 - 1944

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kokoelmat

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    SAT eli Suomen Aseveljien Työjärjestö perustettiin talvisodan jälkeisen välirauhan aikana. Järjestön tarkoituksena oli vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen rauhoittavasti ja rakentavasti, toimia kansallisen yhtenäisyyden edistämiseksi sekä vastustaa kaikenlaista Neuvostoliiton taholta tulevaa painostusta ja uhkaa. Järjestölle vakiintui pian monipolvinen verkosto, joka toimi kaikkea julkisuutta välttäen. Jatkosodan liikekannallepanon aikoihin SAT liitettiin Valtion tiedotuslaitokseen siirtämällä järjestön henkilökunta tiedotuslaitoksen järjestötoimiston palvelukseen. Pian haluttiin kuitenkin perustaa täysin riippumaton yhdistys. Syksyllä 1941 luotiin uusi järjestö VIA eli Vapaus, Isänmaa, Aseveljeys-niminen järjestö. Sen johtoon tuli pääministerin ja puolustusministerin asettama erikoiskomitea. Se muodostui vahvistamalla SAT:n vastaavaa elintä kolmella uudella jäsenellä. Järjestön toimintoja hoitava elin, keskustoimisto muodostettiin VTL:n järjestötoimistosta eli entisestä SAT:n toimielimestä. Keskustoimistoon liitettiin "Jahvetin kirjelaatikko" ja VTL:n mielialatarkkailutoimisto, minkä lisäksi oli erikseen henkilö pitämässä yhteyksiä ministeriöihin ja keskusvirastoihin. VIA:n kenttäverkosto luotiin VTL:n järjestötoimiston kenttäorganisaation sisään. Sodan oloissa järjestö alistettiin puolustusministeriölle, mikä helpotti käytännön asioiden hoitoa. Järjestön toiminta pyrittiin pitämään salassa. Sen johdossa olevan komitean kokoonpanoa eivät tunteneet edes kaikki keskustoimistossa työskentelevät. Ne harvat asiamiehet, jotka pitivät kirjallista yhteyttä järjestöön, osoittivat postinsa "Uuteen kirjeenvaihtokerhoon". Kirjallista toimintaa vältettiin. Verkoston ensimmäinen porras välitti saamansa tiedot suullisesti eteenpäin. Kirjalliset viestit tuhottiin tai palautettiin. Järjestön verkostot organisoitiin niin, että yksittäinen asiamies tiesi vain värvääjänsä ja itse värväämänsä. VIA:n toimikuntaan eli komiteaan kuuluivat mm. Leander puheenjohtajana, Kustaa Vilkuna, Ossi Holmström, Esko Riekki, Huunonen (tannerilainen) ja E. A. Vuori. SAT:n aikana vastaavaa keskustoimistoa johti tohtori Heikki Waris. VIA:n johdossa toimivat vuosina 1941-1942 kouluneuvos L. Arvi P. Poijärvi ja vuodesta 1943 VTL:n kotimaanosaston johtaja, tohtori Martti Ruutu. Keskustoimistoon kuului neljä alatoimistoa: Yleisten asiain toimisto, Valistustoimisto, Käsittelytoimisto, Kirjelaatikko sekä kanslia. Päällikkövirkailijoihin kuuluivat mm. kapteeni Osmo Lehtovirta, vänrikki Aito Anto sekä sotilasvirkamies kirjailija Vankka Vankkoja sekä maisteri Yrjö Kilpeläinen. VIA:n toiminta lopetettiin syksyllä 1944.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.