Arkistonmuodostaja: Tarvaalan maamieskoulu (Saarijärvi)
Arkistot: Tarvaalan maamieskoulun (Saarijärvi) arkisto
Tarvaalan maanviljelyskoulun (KA) arkisto


Muut nimet

Tarvaalan karjakkokoulu (1867 - 1893)
Tarvaalan maanviljelyskoulu (1867 - 1909)
Tarvaalan karjakkokoulu (1899 - 1909)
Keski-Suomen kansanopisto. Emäntäkoulu (1910 - 1912)
Keski-Suomen kansanopisto. Isäntäkoulu (1910 - 1912)
Tarvaalan karjanhoitokoulu (1915 - 1934)
Tarvaalan maanviljelyskoulu (1918 - 1934)
Tarvaalan kotitalouskoulu (1920 - 1932)
Tarvaalan maatalouskoulut (1960 - 1972)
Tarvaalan maatalousoppilaitos (1972 - )
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (1993 - 1996)
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus. Luonnonvara-ala (1996 - )
Keski-Suomen tietopuolinen karjanhoitokoulu
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntainliitto ( - 1993)

Toiminta- tai elinvuodet

1867 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Maatalousalan oppilaitokset

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Maantieteellinen toiminta-alue

    Saarijärvi, Tarvaala

  • Historia tai elämäkerta

    Päätöksen Tarvaalan maanviljelyskoulun perustamisesta teki keisari Aleksanteri II kruunajaispäivänään 7.9.1856. Tällöin hän määräsi perustettavaksi seitsemän käytännöllistä suomenkielistä maanviljelyskoulua, joista yksi tuli perustaa Vaasan lääniin. Koulun paikkaa etsittiin ympäri lääniä. Keisarin käskykirjeellä 30.5.1860 koulu määrättiin perustettavaksi Saarijärven Tarvaalaan, joka oli aikaisemmin toiminut sotilasvirkatalona. Koulu pääsi aloittamaan toimintansa vuonna 1867 hieman aikaisemmin laaditun ohjesäännön ja opetussuunnitelman mukaan. Opetuksen tuli olla yksinkertaista ja helposti ymmärrettävää sekä käytännöllistä. Oppiaika oli aluksi miehillä kolme ja naisilla kaksi vuotta. Pääsyvaatimuksena oli rippikoulu ja hyvä maine. Koulupäivät olivat tiukat, vapaa-aikaa ei jäänyt juuri lainkaan. Aluksi Tarvaalan maatalouskoulut toimivat maanviljelys- ja karjakkokouluina. Karjakkokoulun toiminta lopetettiin v. 1893, mutta aloitettiin uudelleen v. 1899. Koulusta tuli 1-vuotinen, käytännöllis-tietopuolinen karjanhoitokoulu. Vuoden 1893 jälkeen maanviljelyskoulu muuttui 2-vuotiseksi. Molemmat lopettivat toimintansa v. 1909. Koulu ei kuitenkaan jäänyt tyhjäksi, vaan siellä toimi v. 1910-1912 Keski-Suomen Kansanopisto ja sen yhteydessä toimivat emäntä- ja isäntäkoulut. Keskeytyksen jälkeen aloitti ensin toimintansa v. 1915 1-vuotinen käytännöllis-tietopuolinen karjanhoitokoulu. Vuonna 1925 se muutettiin 2-vuotiseksi. Maanviljelyskoulu aloitti toimintansa v. 1918. Oppiaika tuli olemaan 1½ vuotta ja lisäksi 5 ½ kuukauden käytännöllinen harjoittelu yksityisillä tiloilla. Vuosina 1920-1932 toimi 5 ½ kuukauden kotitalouskoulu. Vuonna 1934 koulu muutettiin maamieskouluksi, jonka yhteydessä toimi 2-vuotinen nk. työnjohtajakurssi. Siihen sisältyi harjoittelu yksityisillä maatiloilla. Vuodesta 1960 lähtien koulusta käytettiin nimitystä Tarvaalan maatalouskoulut, johon sisältyi 2-v. maanviljelyskoulu, 1-v. maamieskoulu, 1-v. maatalousteknillinen koulu ja 1 ½-v. karjatalouskoulu.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.