Arkistonmuodostaja: Talousosaston registraattorinkonttori
Arkistot: Senaatin talousosaston AD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
Senaatin talousosaston KD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
Senaatin talousosaston VD-aktikartat ja piirustukset (kokoelma)
Talousosaston registraattorinkonttorin arkisto


Muut nimet

Senaatin kirjaajankonttori (1809 - 1918)
Senaatin talousosasto (1809 - 1918)
Senaatin talousosaston kirjaajankonttori (1809 - 1918)
Senaatin talousosaston registraattorinkonttori (1809 - 1918)
Senatens ekonomiedepartement (1809 - 1918)

Viittaukset

seuraaja: Valtioneuvosto. Kirjaajankonttori

Toiminta- tai elinvuodet

1809 - 1918

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Senaatti

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Registraattorinkonttorin tehtävänä oli vastaanottaa kaikki Senaatin talousosastolle saapuvat kirjeet, jotka suurimmaksi osaksi diarioitiin. Tämän lisäksi registraattorinkonttorin oli avattava saapuva posti, jaettava se toimituskunnille, toimitettava päätökset asianosaisille sekä lähetettävä kirjeet. Kaksi viimeksi mainittua tehtävää siirrettiin vuonna 1860 toimituskunnille. Vuoden 1869 asetuksessa (Ask. 15/10.5.1869§27) registraattorinkonttori velvoitettiin lisäksi luovuttamaan Senaatin aktit (asiakirjavihot) arkistoon sekä laatimaan hakemistot talousosaston ja plenumin (Senaatin yhteisistunnon) pöytäkirjoihin.

  • Historia tai elämäkerta

    Vuoden 1809 ohjesäännössä uskottiin Senaatille (vuoteen 1816 hallituskonselji) maan yleisen hallinnon hoito. Senaatin talousosasto jakaantui toimituskuntiin, joista kansliatoimituskunnassa oli alusta asti registraattori eli kirjaaja sekä kirje- että anomusasioita varten. Registraattorit pitivät talousosaston yleisiä diaareja ja vastaanottivat talousosastolle saapuneet kirjeet ja anomukset ja jakoivat edelleen toimituskunnille. Vuodesta 1892 lähtien registraattorinkonttorista tehtiin Senaatin talousosaston kanslian alainen virasto (Ask. 30/13.9.1892§136). Senaatin muuttuessa Valtioneuvostoksi 27.11.1918 muutettiin registraattorinkonttori Valtioneuvoston kanslian alaiseksi yleiseksi kirjaajankonttoriksi.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Rauhala, K. W., Keisarillinen Suomen Senaatti 1809 - 1909 I-II. Helsinki 1915-1921; Tiihonen, Seppo & Paula, Suomen hallintohistoria. Helsinki 1984; Torvinen, Taimi, Autonomian ajan senaatti. Helsinki 1977; Tyynilä, Markku, Senaatti. Tutkimus hallituskonselji-senaatista 1809 - 1918. Helsinki 1992; Valtionarkiston yleisluettelo II. Helsinki 1966.