Arkistonmuodostaja: Kirkinen, Heikki
Arkistot: Heikki Kirkisen arkisto


Toiminta- tai elinvuodet

1927 - 2018

Paikkakunta

Joensuu

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Henkilöarkistot

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Emeritus professori, dosentti ja filosofian tohtori Heikki Kirkinen syntyi 22.9.1927 Kuusjärvellä. Hänestä tuli ylioppilas Joensuun lyseosta 1949 ja filosofian kandidaatti Helsingin yliopistosta 1952 pääaineenaan yleinen historia. Vuonna 1961 hänestä tuli filosofian tohtori. Heikki Kirkinen on opiskellut myös Pariisin yliopistossa 1950-luvulla. Toimittuaan Suomen ortodoksisen pappisseminaarin ja sitten Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun lehtorina Kirkinen työskenteli Suomen Akatemian tutkijana ja Helsingin yliopiston dosenttina. Vuonna 1966- 1970 hän työskenteli vierailevana professorina Pariisin yliopiston Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin laitoksella. Vuonna 1970 hän palasi Joensuun korkeakoulun historian professoriksi. Kirkinen toimi myös Joensuun korkeakoulun rehtorina. Heikki Kirkinen on osallistunut niin kotimaisten tiedeyhteisöjen kuin ulkomaisten tiedeyhteisöjen toimintaan. Hän on ollut mukana myös erilaisten yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa. Heikki Kirkinen kuoli 9.1.2018