Arkistonmuodostaja: Turun ja Porin laamanninoikeus
Arkistot: Turun ja Porin laamanninoikeuden arkisto


Muut nimet

Åbo och Björneborgs lagmansrätt

Toiminta- tai elinvuodet

- 1868

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Laamanninoikeudet


Yleiskuvailutiedot

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

 • Tehtävät

  Laamanninoikeuden tehtävänä oli käsitellä - tutkia ja tuomita - kihlakunnanoikeudesta sinne vedottuja riita-asioita. Vuoden 1734 lain mukaan laamanninoikeuden piti kokoontua kerran vuodessa kussakin laamannikunnassa Perttulin ja Mikkelin päivien välillä (OK 3. luku; § 1-2). Käräjät tuli kuuluttaa koolle kolme kuukautta aikaisemmin. Asioiden käsittely sujui perinteisesti laamannin johtamissa istunnoissa eli laamanninkäräjillä (lagmansting), joissa myös kruununvoudin tai nimismiehen tuli olla läsnä. Laamanninkäräjien päätöksestä sai valittaa hovioikeuteen.

 • Maantieteellinen toiminta-alue

  Vuonna 1776 Turun ja Porin laamannikunnan muodosti Pohjois-Suomen laamannikunnan eteläinen puolisko, johon kuuluivat Ahvenanmaa, Vehmaa ja Ala-Satakunta, Mynämäki ja Masku sekä Ylä-Satakunnan ylä- ja alaosan kihlakunnan neljä tuomiokuntaa. Vuonna 1811 Turun ja Porin laamannikuntaan kuuluivat valtiokalenterin mukaan seuraavat tuomiokunnat: Ylä-Satakunnan alaosa, Satakunta ja Ylä-Satakunnan yläosa, Vehmaan tuomiokunta, Ala-Satakunnan kihlakunnan tuomiokunta, Ahvenanmaan tuomiokunta, Maskun kihlakunnan tuomiokunta ja Mynämäen kihlakunnan tuomiokunta. Vuosina 1863-1868 Turun ja Porin laamannikuntaan kuuluivat Satakunnan tuomiokunta, Ylä-Satakunnan alaosan tuomiokunta, Ala-Satakunnan tuomiokunta, Ylä-Satakunnan yläosan tuomiokunta, Vehmaan tuomiokunta, Mynämäen tuomiokunta, Maskun tuomiokunta, Ahvenanmaan tuomiokunta. Piikkiön ja Halikon yläosan tuomiokunta ja Piikkiön ja Halikon alaosan tuomiokunta.

 • Hakusanat

  lainkäyttö, oikeuslaitos, riita-asiat, siviiliprosessi, tuomioistuimet, tuomiokirjat, tuomiot, veto-oikeus.

 • Historia tai elämäkerta

  Vuonna 1776 Turun ja Porin laamannikunta muodostui (kuninkaan kirjeen 7.5.1776 määräyksen mukaisesti) Pohjois-Suomen laamannikunnan eteläisestä puoliskosta, johon kuuluivat Ahvenanmaan, Vehmaan ja Ala-Satakunnan, Mynämäen ja Maskun sekä Ylä-Satakunnan ylä- ja alaosan kihlakunnan neljä tuomiokuntaa. Eräiden lähteiden mukaan Turun ja Porin laamanninoikeus oli aloittanut toimintansa Pohjois-Suomen laamannikunta -nimisenä jo vuonna 1721. Ensimmäisenä laamannina toimi Håkan Holmbergin kokoamien matrikkelitietojen mukaan Simon Lilliegren vuoteen 1736 asti (nimitetty Pohjois-Suomen laamanniksi 1.6.1719). Muut häntä seuraavat laamanninviran hoitajat olivat seuraavat: 1736-1742 Lars Johan Malm (aateloituna Ehrenmalm), 1744-1766 Johan Kristoffer Morian, 1776-1783 Eric Johan Palén (aateloituna af Palén), 1783-1793 Johan Herman Lode, 1793-1805 Johan Adolf Lagerborg, 1805-1822 Adolf Fredrik von Willebrand, 1822-1843 Anders Henrik Falck, 1843-1864 Paul Emil Falck, jonka jälkeen laamanninvirkaa ei enää täytetty. Ajalla 1.7.1864-1868 virkaa hoiti Karl Johan Carpelan.

 • Julkaisut, tutkimukset

  Holmberg, Håkan: Suomen laamannikunnat ja laamannit. Sarjassa Turun Historiallinen Arkisto 16 (1963), ss. 88-149.; Suomen valtiokalenteri 1811. Åbo., ss. 16-19.; Suomen valtiokalenteri 1863., Helsingfors., ss. 70-87.