Arkistonmuodostaja: Kouluhallitus
Arkistot: Jakamaton kouluhallitus -arkisto
Kouluhallituksen kansanopetusosaston aktikartat (kokoelma)
Kouluhallituksen kansanopetusosaston I arkisto
Kouluhallituksen kansanopetusosaston II arkisto
Kouluhallituksen maalaiskansakoulupiirustukset (kokoelma)
Kouluhallituksen oppikouluosaston I arkisto
Kouluhallituksen oppikouluosaston II arkisto
Kouluhallituksen tilitoimiston I arkisto
Kouluhallituksen tilitoimiston II arkisto
Kouluhallituksen yleis- ja yhteisistuntojen I arkisto
Kouluhallituksen yleis- ja yhteisistuntojen II arkisto


Muut nimet

Suomen koulutoimen ylihallitus (1869 - )
Skolstyrelsen (1870 - )
Opetushallitus (1991 - )
National Board of General Education

Viittaukset

edeltäjä: Kouluhallitus. Kansakoulujen ylitarkastaja

Toiminta- tai elinvuodet

1869 -

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Ylin kouluhallinto

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Historia tai elämäkerta

    Kouluylihallitus aloitti toimintansa 1.7.1870. Koulutoimen ylihallituksen, joka oli kirkolliasiain toimituskunnan alainen, muodosti 24.11.1869 annetun asetuksen nojalla puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Perustamisestaan lähtien aina vuoteen 1884 koulutoimen ylihallitus käsitteli yhtenä osastona sekä oppikoulu- että kansakouluasiat. Asetuksella 30.5.1884 kansakoulujen ylitarkastajan apulaiseksi asetettiin ylihallitukseen kansakouluntarkastaja, jonka tehtäviin kuului käsitellä kansakouluasioita ja tarvittaessa ylitarkastajan sijasta tehdä seminaarien ja kansakoulujen tarkastuksia. Tähän asetukseen näyttää perustuneen kouluhallituksen jako oppikoulu- ja kansanopetusosastoon, mikä toteutui vuoden 1885 alusta. Itsenäisyyden ajan ensimmäinen asetus kouluhallituksesta annettiin 2.8.1918. Kouluhallituksen toimiala laajennettiin nyt käsittämään myös lastensuojelun alaan kuuluva opetus- ja kasvatustoimi. Oppikouluosastolle kuuluivat valtion normaalilyseot ja lyseot, keskikoulut, tyttökoulut jatko-oppilaitoksineen sekä kunnalliset ja yksityiset oppikoulut. Kansanopetusosastolle kuuluivat kansakoulunopettajaseminaarit, alemmat ja ylemmät kansakoulut jatko-opetuslaitoksineen ynnä lastentarhat, kansanopistot, työväenopistot, yksityiset valmistavat koulut sekä lisäksi ammattikoulujen opettajainvalmistuslaitokset, mikäli viimeksi mainitut oli asetettu kouluhallituksen johdon ja valvonnan alaisiksi. Ruotsinkielisiä oppikouluja ja kansanopetuslaitoksia koskevien asioiden käsittelyä varten perustettiin kouluhallitukseen ruotsinkielinen osasto asetuksella 30.4.1920.  • Löysitkö hakemasi tiedon? Voit antaa palautetta, jotta voimme kehittää hakujärjestelmäämme e ntistä paremmaksi.